Showing posts with label Hikayoyi Da Tatsuniyoyi (Myths/Folktales). Show all posts
Showing posts with label Hikayoyi Da Tatsuniyoyi (Myths/Folktales). Show all posts

HIKAYAR ATTAJIRI DA MACIJIYA DA KUMA ABU-IRSI


LABARIN ATTAJIRI DA MACIJIYA DA KUMA ABU-IRSI

(Qissa ce ta tarbiyya domin yara Qanana)

Wata rana wasu ayarin ‘yan kasuwa suka fita domin fatauci zuwa birnin Basrah kudancin Iraqi, can suna cikin tafiya a kan hanyarsu sai suka zo wani dausayi mai koramu da ciyayi masu duhu da kuma wurin wanka da hutawa, to daman iskar da ake yi a wannan lokaci zafi gareta, samun wannan wuri ke da wuya sai wadannan ‘yan kasuwa suka sauka domin su huta su biya wasu bukatun nasu kadan.

Sai daya daga cikinsu ya nufi wurin wata duhuwa ta ganyen da ke fitowa gefen karama inda suke sarke da juna suka hadu suka bada wani yanayi na tanti (dan karamin dakin tafi-da-gidanka), nan take ya shige ciki ya boyewa zafin rana, to saboda sanyin ciki sai ya fara jin gyangyadi yana kama shi, sai kawai ya mike kafa ya kama bacci! Su kuwa abokan tafiyarsa basu san abokinsu yana cikin rumfar ganyayyaki ba yana bacci, ko da suka gama abinda suke sai suka tashi suka daura kaya suka hau rakumansu suka yi gaba zuwa birnin Basrah.

Bayan wasu awanni sai wannan dan kasuwa ya farka daga baccinsa, a tsammanisa wannan ayari suna nan a wurin da suka sauka suna hutawa, sai ya yunqura da nufin ya fita daga cikin wannan tanti na ganye, ai kwatsam sai ga macijiya ta fasa kai a bakin raminta, tun da yake bai taba ganin macijiya mai girmanta ba!

Ko da wannan mutum ya ga macijiyar nan ba zato ba tsammani sai ya ji tsoron tsallakawa ta inda ta tsare masa hanyar fita gashi kuma yanayin sarkakiyar bishiyoyin ba zai yiwu ba ya fita ta wani wuri in banda ta inda ya shiga, ya kama ambaton Allah tare da rokonsa gami da yin tawassuli da soyayyar Annabi (SAW).

Ai yana cikin wannan hali sai kawai ya ga wata dabba mai kama da dila saidai bata kai girman dila ba ana kiranta (Ibnu Irsi), kowa ya san wannan dabba kuwa tana cikin manyan abokan gabar macizai, ai ko da (Ibnu Irsi) ya ga macijiya sai ya tsaya yana kallonta yana nazarin yadda zai yi mata ya kama ta, jim kadan sai ya juya ya koma inda ya fito.

Bacewarsa ke da wuya sai gashi ya dawo tare da dan'uwansa (suka zama biyu) daya ya tsaya daga bangaren dama na kofar tanti, daya kuma ya koma daga bangaren hagu, don haka sai suka kasance daya a wajen kan macijiya dayan kuma a wajen jelarsa, ita kuma macijiyar nan duk bata kula da su ba, (ita dai hankalinta yana kan mutumin nan), duk wannan abu da ake yi mutumin nan yana kallon abin mamaki tare da firgici da idanuwansa!

Lokaci daya suka yi mata dirar mikiya a tare, sai ga kan macijiya a bakin (Ibnu Irsi) jelarta kuma a bakin dayan! Macijiya ta yi yunkurin da duk za ta iya amma bata samu damar guduwa ba, daga nan suka ja ta nesa inda babu wanda zai zo wucewa ya gansu, ko da ganin haka sai wannan tajiri ya fito daga tantin da yake, ya na godiya ga Allah da ya kwace shi daga wannan musibah.

πŸ“πŸ“πŸ“
*WASU DAGA FA’IDOJIN WANNAN QISSA GA YARA:*
▪1. Lalle addu’a makamin mumini ce
▪2. Muhimmancin addu’a a yayin da ka sauka a sabon wuri irin wadda shari'ar Musulunci ta karantar. (a duba littafin Hisnul Muslim) sai a koyawa yara.
▪3. A tare da kowane tsanani akwai sauki.
▪4. Bibiyar halin da dan’uwanka ya ke ciki yana da matukar muhimmanci, domin hakan zai taimaka har ka san irin halin da yake ciki. 

Fassara:
M. Jamilu Nakumbo
16/2/2018

https://t.me/Fisabilillaaah
Share:

LABARIN KYANWA DA ƁERA


LABARIN KYANWA DA BERA

Akwai wata itaciyar kuka a bayan wani gari. A gindin itaciyan nan akwai wani bera, a cikin kogonta kuma ashe akwai wani muzuru na kwana. Kukar kuwa cikin gonar wani mutum ta ke.
Kullum dare sai muzurun ya fito ya je ya yi ta wa mutumin nan barna. Da mutumin ya ga haka, sai ya samo wata raga ya yi tarko, don ya kama kome ke shiga ke yi masa barna. Allah ko ya ba shi sa’a. Da asalatu ran nan muzurun ya ga beran, ya zabura zai kashe, zai ya fada cikin tarkon, ya yi ya yi ya fita, ya kasa.
Bera kuwa da ya waiga ya ga tarko ya kame muzurun, sai ya yi rawa yana murna. Yana nan yana murna, ya duba haka cikin kara kusa da raminsa, sai ga wani maciji nan yana jira ya rabo da muzuru ya hadiye shi. Ya duba sama don ya hau, sai ya ga shirwa na kewaya, tana jira ya motsa ta fyauce shi.
Bera ya tsaya, ya rasa inda za shi. Abu ya zama masa gaba siyaki baya damisa. Yana nan sai ya tuna wata dabara, ya ce, “Na san dai da maciji da shirwa ba mai iya zuwa kusa da muzuru. Yanzu ba abin da ya fi sai in je wajen muzuru, in ce ya rantse ba zai sake cutata ba, ni ko in cinye igiyar ragan nan in sake shi.”
Sai ya tafi ya tambaye shi. Muzuru ya ce, “ina za a fara wannan aiki? Ka fid da ni daga halaka, sa’an nan in cuce ka? Ai ka kubutad da ni, mun zama abokai ke nan har abada.”
Bera ya ce, “Bari in jarraba alkawarin nan naka in gani, in gaskiya ne. Zan kurda tsakanin kafafunka in gani in ba ka cuce ni ba. Amma fa ka sani in ka halaka ni, ka halaka kanka ke nan.”
Muzuru ya ce, "Ai ni ba na magana in tayar."
Bera ya kurda ko'ina, muzuru bai motsa ba. Da maciji ya ga haka sai ya sulale, kada muzuru ya sami kubuta ya gama masa aiki. Shirwa ita kuma ta yi nata wuri, don tana tsoron muzuru.
Muzuru ya ce wa bera, “Aboki, yi maza ka cinye igiyoyin nan, ko na tsira. Ko yaushe na motsa sai in ji sun kara daure ni.”
Bera ya ce, “Yi hakuri dai kadan, igiyoyin ke da karfi.” Don wayo sai ya takarkare, kamar yana cin igiyar da karfi, amma sannu ya ke yi, yana cewa a ransa, “In na yi maza na kwance shi, ban yi tsammani zai bar ni ba. Amma in na ja aiki sannu sannu har mai gona ya zo, sa’an nan sai ya kama gabansa, ba zai nufe ni ba.”
Muzuru ya rika duban bera, yana cewa, “Don Allah yi maza, gari ya waye, yanzu mai gona ya zo ya ga abin da ya faru. Kasan ko, in ya same ni nan, na lalace.”
Bera ya ce, “Gabanka ya bar faduwa, iyakar kokarina na ke yi. Ban da ni ba beran da zai yarda da kai ya taimake ka.”Ya ci gaba da tauna sannu sannu, yana barin wadansu.
Can sai suka hangi mai noma tafe, yana sabe da bota. Muzuru ya ce wa bera, “Ga shi can tafe, ga shi can tafe, don Allah yi maza.” Bera ya kama aiki da karfi. Manomi ya kusa kawowa, ya tsunke raga duka. Muzuru ya gudu ya fada daji. Bera ya ruga ya shiga raminsa.
Manomi ya rika tafa hannu yana cewa, “Kash! Ya cinye ragar, amma bari, gobe na sake dabara.” Ya kwashe, ya koma gida.
Da gari ya waye kashegari muzuru ya zo bakin ramin bera, ya ce, “Abokina, abokina, fito mu yi tadin abota.”
Bera ya yi dariya da ya ji wannan zance na muzuru, ya ce, “Wane aboki? Ai muddin kana nan ba ka ganina na leko. Da ma kaddara ta sa mu aminci, ba wata abota ce mai dorewa ba, ta fatar baki ce, tun daga jiya kuwa muka babe. Yadda ruwa ke abokin gabar wuta, haka na ke abokin gabarka. Da ma ka dangana. Wannan hadari mun haye shi, sai wata rana.”
Da muzuru ya ji haka sai ya tsuguna nan, ya yi ta rantse-trantse, ya kalallame shi da baki, yana cewa, “Fito, mu sami wurin zama, ni ba zan cuce ka ba. Kuma da ya ke ni na fi ka karfi, ko wane abu na ga zai cuce ka na yi kokarin in tsare maka shi.”
Ya dai sami dan beran nan, har ya yarda da maganarsa, ya fito. Ya kewaya, bai ga ya yi masa kome ba, sai ya ce, “I, ashe dai gaskiyarka, ko cikin kyanwoyi akwai ‘yan halas da yawa.”
Muzuru ya ce ya kwashe kayayyakinsa da ya tara, su koma cikin kogon kuka inda ya ke, don can ya fi yalwa. Bera ya yi ta kwaso kayayyaki masu yawa wadanda ya ke tarawa, domin lokacin dari ya yi kwanciyarsa cikin rami, ba ya fitowa, balle ya sha dari.
Da muzuru ya ga kayan da bera ya tara, ga su daddawa, ga mai, ga nama, ga fura, ga cuku, ga kayayyaki barkatai, sai kunya ta kama shi, don ba shi da wani abu gidansa.
Ya tambayi bera inda ya samo wadannan kaya cikin daji. Bera ya ce, “Wajen mai gonan nan da ya kama ka. Kullum matarsa ta kawo masa a nan gona, kafin ya kai kunyar da ya fara ya zo ya ci, ni ko sai in yi ta diba, ina kawowa gida da gudu, ina komawa. Wadansu ko ma ta wajen ubana na gaje su.”
Muzuru ya ce, “Sai haka.” Shi kuma ya shiga nasa kokari, bera kuma ya sake ta da himma, suka kara bisa ga abin da ya zo da shi.
Da suka tara, sai suka tsaya shawarar inda za su boye. Muzuru ya ce, “Ba inda ya fi masallacin can na bakin kofa.” Suka dauki kaya, suka sami wani wuri can suka boye suka komo gida suka shiga hidimar ci da kawunansu kullum.
Suna nan zuane, ran nan muzuru ya ji kasala ta kama shi, ga shi kuwa yana jin yunwa, dari kuwa bai kama ba, balle, a duba ajiya. Sai ya tafi wurin bera, ya ce, “An aiko mini daga cikin gari wai wata kanwata ta haihu, yau kuwa ne suna. Ina so in tafi yanzu, kai sai ka zauna ka share gida, don ba za mu tare ba, bama halin ‘yan Adam ba iri daya ba ne. Abin da wani ya gani ya kyale, in wani ya gani, ba ya kyalewa.”
Bera ya ce, “Hakanan ne, amma fa kada ka manta da ni cikin kayan suna.”
Muzuru ya ce, “Haba, in na manta da kai, in tuna da wa?” Ya nufi gari. Da ma karya ya ke yi, ba wanda ya gayyace shi suna, wajen ajiyarsu ya ke so ya je ya ci. Da ya ci ya koshi, sai ya sami wuri ya kwanta yana lasar gashi, yana gurnani. Can da rana ta yi, sai ya komo gida.
Ko da bera ya hango shi, sai ya tarye shi da murna, yana tsammani ya rago masa wani abu, ya fara cewa, “Me aka samu?” Muzuru ya ce, “Namiji.”
Bera ya ce, “Me aka sa masa?”
Muzuru ya ce, “Wuyar-aiki-ba-a-fara-ba.”
Bera ya ce, “Wuyar-aiki-ba-a-fara-ba? Ai ko wannan suna yana da ban mamaki. Haka sunayen zuriyarku su ke?”
Muzuru ya ce, “Mene ne abin mamaki ciki, ku da ku ke sa wa naku ‘ya’yan Damburuntu fa?”
Bera da ya ga kamar ya yi fushi, sai ya kyale. Da aka kwana biyu kuma, muzuru ya ce an sake haihuwa a gidansu, za shi wajen suna. Bera ya ce, “To, amma don Allah yau kada ka manta da ni, ka san ran nan ba ka rago mini kome ba.”
Muzuru ya ce, “Yawa aka yi a wurin, amma yau na yi kokari in samo maka ko da ‘yar tsokar nama biyar.” Ya fita, bai zame ba sai masallaci, ya shige, ya sami ajiyar ya ci ya koshi, ya komo waje ya kwanta. Da rana ta yi, ya tashi ya koma.
Bera ya tambaye shi ya ce, “Ina tawa ragowar dina, ko kuma yau an yi yawa ne?” Muzuru ya yi biris da shi. Sai kuma ya bar wannan tambaya, ya ce, “Ina sunan da aka sa wa jarinin kuma yau?”
Muzuru ya ce, “Yau-da-gobe-ba-ta-bar- kome-ba.”
Bera ya ce, “Yau-da-gobe-ba-ta-bar-kome-ba?” Mts, wadannan irin sunaye naku ban taba jinsu cikin littattafammu ba.” Muzuru bai sake ce masa ci kanka ba.
Ran nan kuma ya ce an gayyace shi, ya tafi ya cinye sauran ajiyar da ta rage, ya dawo. Bera ya tambaye shi sunan yaro, ya ce, “Ta-faru-ta-kare.” Don gudun zuciyar muzuru, bera bai ce kome ba, sai suka shiga sha’aninsu. Daga ran nan ba a sake kiran muzuru zuwa wajen sun ba, ‘yan’uwansa suka rabu da haihuwa.
A kwana a tashi dari ya tsananta, sai bera ya ce wa muzuru, “lokacin duba ajiya fa ya yi.”
Muzuru ya ce, “Tun kwanan baya na so in gaya maka na yi gudun kada ka ga karayata.”
Suka tashi suka nufi masallaci, muzuru na tafe na yi wa bera gwalo a kaikaice. Da suka isa, bera ya duba, bai ga ko burbudi ba. Ya yi shiru, ya dubi mzuru, ya ce, “To, haka ka yi mini? Na dai gane abin da ya faru. Ashe nan ka ke zuwa, kana cewa wai wani an gayyace ka gun suna. Ran da ka fara ci ka ce wai sunan yaro ‘Wuyar-aiki-ba-a-fara-ba.’ Da ka koma ka ce, “Yau-da-
gobe-ba-ta-bar-kome-ba.’ Da ka zo na karshe ka cinye saura ka ce wai sunan jariri…”
Muzuru ya fusata, ya ce, “Ka rufe baki tun da girma! In na sake jin ka ce M, nan yanzu ina gama maka aiki.”
Dam beran nan na shiri ya ce, “Ta faru ta kare,” muzuru ya kwabe shi. Saboda haka kafin ya yi shiru sai ga ‘T’, ta fita ta bakinsa. Ko da muzuru ya ji ‘T’, bai tsaya jiran wani abu ba, sai ya fada wa bera ya lakwame shi.
Allah ya ba ka nasara, ka ji cutar shigege. Abin da zan kare ka da shi, in kai basarake ne, kome za ka yi nemi Sarakuna, malami ya nemi maluma, talaka ya nemi talakawa. Kowa ya ki bin abin nan da na fadi, in ya daka ta wadansu, shi ko ya rasa turmin daka tasa.
Share:

HIKAYAR WASU SARAKUNAN HINDU


HIKAYAR WASU SARAKUNAN HINDU

Tare da Sadiq Tukur Gwarzo

A wani zamani mai tsawo daya shude, lokacin da ake cewa mutane na magana da dabbobi, anyi wasu sarakuna biyu manya a kasar hindu, kowannen su na mulkin garin sa daban da dayan, sannan dukkansu sun kasance masu yawan kyauta, amma dayan su yafi daya kyauta.
Sarki na farko sunan sa Karna. A kullum yana rabon dinare dari ga mabukata. Har ma yasha alwashin cewa bazai taba cin abincin safe ba a kowacce safiya har sai ya kammala rabon dinare darin daya saba. Sai dai inda yake samun wadannan dinarai ya zamo abin tambaya da mamaki a wurin jama'a.
Na biyun su shine Vikram. Wannan sarki shahararre ne a wurin kyauta. Domin yana bada kyautar duk abin da aka tambayeshi tun daga kan gwala-gwalai, azurfa, gidaje, kuyangi da sauran su. Ance babu abinda ake tambayar sa ba tare da an samu ba, kuma wai har dabbobi na rokon sa abu.
Wata rana Sarki Vikram na shakatawa a lambunsa, sai ga wasu tsuntsaye mace da namiji sun dira a gabansa.
Namijin yace "Ya sarki mai kyauta, ka ceci rayuwar mu, yunwa zata kashemu".
Sarki yace "Abinci kuka rasa ko yaya? Idan kunaso zan rinka aiko muku da tsabar abinci a kullum".
Ta macen tsuntsun sai tace "Ay bazamu iya cin tsaba ba. Muna rayuwa ne can saman wani tsibiri, kuma 'ya'yan itatuwa ne wadanda ba'ai wa tabo ba kadai abinda muke iya ci"
Sarki yace " To babu matsala". Nan take yasa aka kawo musu zababbun 'ya'yan itatuwa masu kyau aka basu. Sannan aka ce kullum safiya suzo su amshi irin wadannan 'ya'yan itace masu kyau suci.
Hakan ne yayi ta faruwa. Kullum da safe tsuntsayen na samun abinda suke so kamar yadda aka alkawarta musu. Sai dai wata rana, ta-macen tsuntsuwar nan ta lura da cewa an kawo musu 'ya'yan itatuwa wadanda aka gatsa. Sai tace da namijin "kalli da kyau kagani.. Anyiwa wadannan 'ya'yan itatuwa tabo. Don haka sarki bazai iya ciyar damu ba, zaifi kyau mu tashi mu tafi wani wurin daban".
Da fadin haka sai gano su akayi sun shilla sama suna karkada fuka-fukin su tare da fadin "mungode maka Sarki Vikram, kaine mafi kyauta a sarakunan duniya".
Tsuntsayen basu gushe ba suna wannan yabo ga Sarki Vikram har sai da suka yi nesa sosai da garin izuwa wani babban tsibiri. Ashe a hanyar su ta wucewa sun gushe ta saman fadar Sarki Karna har kuma yaji abinda suke cewa, abinda ya sashi kishi, yake tambayar kansa tayaya za'ace akwai wani sarki da ya d'ara shi kyautayi a duniya?
Ai kuwa sai ya umarci wasu sadaukan sa da subi bayan wadannan tsuntsaye kuma su tabbata sun kawo masa su.
Kafin wani lokaci kuwa sai ga dakaru sun zo da tsuntsaye cikin keji ga Sarki Karna.
Sarki ya dube su cikin annushuwa yace " Naji kuna kiran wani sarki a matsayin wanda yafi kowanne kyauta, shin meye dalilin ku na fadar haka?"
Namijin Tsuntsu yace" Sarki Vikram ya kasance yana ciyar damu 'ya'yan itatuwa zababbu kullum da safe kuma baya daure wadanda basuyi laifi ba acikin keji".
sarki karna yace "Na kasance kullum da safe ina rabon dinare dari ga mabukata. Ashe ban fishi ba?" Sannan ya dubi dakarun sa yace "Ku kawo kwandon zababbun 'ya'yan itatuwa zan ciyar dasu yanzu".
Da aka kawo sai ya kalle su yace "Yanzu zan sa a ciyar daku da zababbun yayan itace, shin ban fishi kyauta ba?"
Sai ta macen tsuntsuwar tace "Ai shi sarki vikram da hannun sa yake ciyar damu".
Hakan yasa shima Sarki Karna yayi yinkurin ciyar dasu da hannun nasa, ya bude kejin zai mika musu tuffa. Sai dai kuma cikin hanzari ta macen tsuntsuwar tayi wuf ta fito daga kejin, sannan ta tashi sama. Bata zame ko ina ba sai gaban Sarki Vikram.
Da zuwanta ta fadi gaban sa tana afi, tayi masa bayanin abinda ya faru tare da rokon sa ya 'yanto mata mijin ta.
"Zan 'yan to miki mijin ki". Abinda sarki Vikram kurum ya fada mata kenan.
Kashe gari yayi shigar tsummokara, ya nufi birnin da Sarki karna ke mulki. Da zuwan sa ya wuce fada gaban sarki.
Ya fadi yayi gaisuwa, sannan yace " ya wannan sarki mafi kyauta a duniya, naji labarin karimcin ka da kyautatawar ka, don haka ina neman izinin ka don na zamo maka bara mai maka hidima."
Jin haka sai yasa sarki Karna yaji dadi a zuciyar sa. Sannan yace masa babu komai, " Duk abinda kaji a bakin mutane game dani gaskiya ne, kuma zaka shiga cikin masu dauko mini dinaran da nake rarrabawa kullum da safe".
Da gari ya waye kuwa Vikram da wasu bayin sarki suka kamo mazubin dinarai niki-niki. A kan idon sa Sarki karna ya raba guda dari ga mabukata.Shi da kansa vikram sai daya raya a ransa cewa Sarki karna ya fishi kyauta. Amma kumΓ  sai yasha alwashin sanin inda Sarkin ke samo wadannan dinarai.
Tun daga nan Sai vikram ya ke ta leken asirin aiyukan Sarki Karna. Watarana da dare yayi, vikram ya wanzu leka kofar dakin sarki karna don yaga ko zai ga fitowar sa. Ai kuwa da gari ya dauko wayewa sai Vikram ya hango Sarki Karna ya fito daga dakin sa, yana waige-waigen kada wani ya gansa, sannan yabi wata hanya wadda zata fitar dashi daga cikin gidansa.
A hankali vikram ya rinka bin bayan sa yana labewa don kada ya juyo ya ganshi. Sai da suka fita daga gidan izuwa bayan gari, sannan Vikram ya hango Sarki karna ya nufi wata Bukka, kafin isar sa kuma sai ga wani tsoho irin masu kawwame kawunan su a wajen gari don bauta, ya nufo sarkin. Da haduwar su sai tsohon ya dukursa ya gaishe da sarki karna.
Sarki Karna ya tube kayansa daga shi sai gajeran wando, sannan ya dauki wata sanda ya nufi karkashin wata bishiya dake wurin. Ya rera wasu baitoci kamar haka:-
Ka_s_u_s_u_w_a_ d_a_ d_a_d_i_, a_m_m_a_ b_a_ k_a_m_a_r_ n_a_m_a_ b_a_.
Ka_b_a_ s_h_i_ r_a_y_u_w_a_, n_i_k_u_m_a_ z_a_n_y_i_ a_g_a_j_i_.
Da gamawar sa sai ya zunguro wata shigifa dake saman bishiyar. Nan take sai ga dinarai nata zubowa. Sanna ya karbo mazubi daga wurin tsoho ya zuba, yayi sallama da tsohon nan ya juyo izuwa gida yana dauke da tulin dinarai akansa. Anyi wannan duk akan idon Vikram. Da ganin haka, sai yace "yawwa, yanzu na gano yadda zan ceci Tsuntsu."
Kashe gari da sassafe vikram yayi sammako ya riga Sarki karna fitowa. Yazo wurin dattijo tare dayin duk abinda yaga sarki karna yayi. Tsoho bai iya gane shiba, abinda kurum ya iya tambaya shine sammakon da yayi, tunda yazo ba a lokacin daya saba zuwa ba. Vikram ya make murya ya ce masa uzuri ne ya fito dashi. Da Vikram ya gama yin duk abinda yaga sarki karna yayi, sai yace yau yana son tafiya da wannan shigifar gida, saboda kwana biyu wani uzuri zai hana shi zuwa wannan wuri. Tsoho yace to ba matsala. Sai kuwa vikram ya hau sama ya ciro shigifa yayi gaba da ita.
Anyi haka ba jimawa sai ga Sarki karna ya iso. Tsoho ya kamu da mamaki, ya kuma kwashe labarin abinda ya faru ya shaida masa. Nan take sai sarki karna ya cika da matsanancin bacin rai, lallai yasan cewa wanine yayi shigar sa ya tafi da wannan shigifa ta siddabaru.
Ya gama fadace-fadacen sa ga tsoho akan don me zai bari a tafi da shigifa, sannan ya koma gida. Kwana biyu sarki baya kyauta, kullum cikin bacin rai yake, har abinci ma baya iyaci.
Rannan kwatsam sai Vikram ya faki idon mutane ya shiga dakin Sarki karna. Yace masa "abokina, ka kwantar da hankalinka, shigifar ka na wuri na. Kuma zan dawo maka da ita matsawar zaka saki wannan tsuntsun da kake tsare dashi."
Sarki karna yayi tsallen murna, sannan yace ai a shirye nake na baka duk abinda kake so akan wannan shigifa. Amma yace yana rokon ya sanar masa da labarin sa.
Vikram ya labartawa karna ko shi waye da kuma labarin sa. Wannan abu yayi matukar kayatar da sarki karna. Shine ma har yace hakika tsuntsaye sunyi gaskiya. Ni ina iya yiwa talakawa kyauta don fidda su daga talauci, amma kai ka fini kyautatawa tunda kana iya sadaukar da kanka don 'yantar da tsuntsu."
Ai kuwa sai suka dunguma izuwa kejin da tsuntsu yake a tsare. Sarki karna ya bude kejin, tsuntsu yayi fir ya tashi sama inda ya hadu da matar sa wadda a kullum take rayuwa a boye a saman wata bishiya cikin bakin cikin rashin sa, tana mai fatan ganin ran da zai samu 'yanci.
Tsuntsayen suka wanzu cikin farin ciki suna waka ga sarki vikram, suna cewa " mungode, mungode, mungode wa Sarki vikram, wanda yafi dukkan sarakunan duniya kyautatawa"
Daga nan sai raha ta barke a tsakanin sarki Karna da sarki Vikram. Sarki karna ya tashi runduna don tayiwa sarki vikram rakiya izuwa birnin sa, sannan yasha alwashin shima idan ya samu lokaci zai kawowa Sarki vikram ziyara a birnin sa, zai kuma labarta masa labarin wannan shigifa mai ban mamaki wadda take aman dinare.
Share:

HIKAYAR WANI ATTAJIRI DA BAWAN SARKI


HIKAYAR WANI ATTAJIRI DA BAWAN SARKI

Daga Sadiq Tukur Gwarzo

Wannan hikaya an ciro tane daga Littafin khalila wa Dimna, wani dadadden kundin labaru masu fadakarwa wanda Masani Bipdai ya rubuta tun a zamanin mulkin Annabi Zulqarnaini.

Hikayar ta fara da cewa "A wani gari mai suna Baudamana, anyi wani attajiri mai kyauta. Babbar sana'arsa itace fatauci, inda yake siyen kayayyaki daga garizuwa gari.
Sarkin wannan gari na Baudamana inda attajiri yake yana sane da ayyukan karimci da wannan attajiri keyi ga jama'a, don haka ma ya janyo shi a jiki tare da nada shi matsayin galadima a fadarsa.
Wannan attajiri, ya kasance mai yalwar hannu. Kyautarsa ta game sarakuna da talakawa. Idan yaso, ysna iya sanyawa a tara masa talakawa yayi ta raba musu dukiya, idan kuma yaso, yana iya gayyatar manyan attajirai da sarakuna walima tare da gwangwajesu da kyaututtuka.
Rannan bikin 'yarsa ya taso, sai attajiri ya gayyaci sarkin garin da wasu manyan mutane walima a gidansa kamar yadda ya saba. Wuri yayi wuri, manyan baki duk sun zazzauna akan kujerun alfarma da aka tanadar musu. Sai kwatsam attajiri ya hango wani bawan sarki akan wata kujera wadda aka tanadarwa manyan mutane, ya harde yana shan kamshi abinsa. wannan abu saiya bakanta masa zuciya. Tun daga nesa ya daka masa tsawa, sannan ya umarci askarawansa suyi waje dashi.
Akayi taro lafiya aka gama. Ashe bawannan na Sarki yayi matukar kufula da cin mutumcin da Attajiri yayi masa, duk da shima yasan yayi kuskure. A ranar da abin ya faru ma, bai iya bacci ba. Yana ta kulla Makircin da zaiyi don daukar fansa akan attajiri.
Sai bawan ya fara rayawa a ransa "Idan da zan san hanyar da zanbi don Sarki ya wulakanta Tajirin nan, da na dauki fansa ta. To amma tayaya kaskantaccen mutum iri na zai iya daukar fansa akan mutum mai daraja irin sa?".
A karshe dai, wata dabara ta fado masa a rai.
Bayan wasu yan kwanaki, wannan bawan ya shiga dakin Sarki shara da sanyin safiya, a lokacin sarki na kan gadonsa yana bacci, amma da alamun baccin da sarki yakeyi ba mai nauyi bane.
Da bawannan ya gane haka, sai kuwa ya fara maganganu kasa-kasa shi kadai, yana cewa "Duniya da abin mamaki take, yanzu ace har Attajirin bafatake ya sami sukunin rungunar matar sarki?..ooo."
Caraf kuwa sai a kunnen sarki. Yayi firgigit ya farka, da yake mutum neshi mai kishi. Ya kalli bawan nasa fuskarsa a murtuke yace " da gaske kake? Ka taba ganin attajiri ya rungumi matata?"
Bawa ya duka gaban sarki, yace "ya shugabana, kwana biyu bana samun yin bacci, yanzu ma gyangyadi ke diba ta. Idan kajini na fadi wata magana da bata gamsar dakai ba, ka yafe ni".
Shikenan, Sarki bai sake cewa bawa uffan ba. Sai dai tunanika da suka Yawaita zagaya masa a zuciya. 'Wannan bawan nawa bashi da shamaki a gidan nan, shima wannan attajirin haka, watakila akwai abinda bawan ya hango yake tsoron fada mini'
Daga nan fa sai sarki ya cika da kishi, ya fara yanke alakokinsa da attajirin nan. Kana ma, yace da dakarunsa kada su kara barin attajiri ya shigo masa gida.
Duk abinda ake Attajiri bai sani ba, wata rana yayi niyyar zuwa kawowa Sarki wata kyauta bayan ya dawo daga fataucinsa, da yazo shiga sai masu jiran kofa sukace sam ba zai shiga ba, suka sanar masa da cewa sarki ya hana su yin haka gareshi.
Wannan abu yayi matukar girgiza attajiri. Sai ya shiga kokwanton dalilin da yasa sarki ya dauki wannan hukunci a gareshi.
Ashe bawan sarkin nan yana bisa bene, kuma duk yana hangen abinda ke faruwa. Daga can nesa ya daga murya yana cewa "kai dakaru, wannan Bafatake abin so ne ga sarki, mutum ne mai daraja, zai iya sanyawa a daure mutum ko a sakeshi kamar yadda ya sanya aka koreni a ranar da ake walima a gidansa. Ku kula da kanku, abinda ya sameni na iya samunku"..
Dajin haka, sai wannan attajiri ya gano bakin zaren. Ya daga kansa ya kalle shi, sannan yayi murmushi. Bai kara ce musu uffan ba, ya juya abinsa izuwa gida.
Attajiri yayi tunanin matakin daya kamata ya dauka. Har wata zuciyar ta shawarceshi da ya haifarwa da sarki matsala a mulkinsa kasancewar shi mutum ne da kowa keso a garin, amma sai ya tuna da cewa shi matafiyi ne, ya zaga duniya, ya san illar rikici, don haka zaman lafiya ya kamata ya nema ba tashin hankali ba.
Bayan wani lokaci sai ya aika aka kira masa wannan bawa na sarki. Yayi masa karramawa sosai da kyaututtuka, sannan ya nemi gafarar sa akan abinda yayi masa a baya.
Wannan abu ya farantawa bawan sarki rai. Har ma yake cewa attajiri " Ranka ya dade, na gafarta maka, ka girmamani, ka kuma nemi afuwa ta. Don haka zanyi kokarin juyo da hankalin sarki gareka tayadda zaku cigaba da mu'amala kamar yadda kuka saba"
Abinda akayi kenan, kashe gari da Sassafe bawa ya shiga dakin sarki shara kamar wadda akayi kwanakin baya, sai ya hau surutunsa kasa-kasa yana cewa "a'aha, muna da wawan sarki a garin nan, kalli yadda yaci kabewa ya zubar a dakinsa. Abar da ake miya amma ita yake ci.."
Nan ma dai sarki yayi wuf ya juyo gareshi, yace "kai wanne irin wawa ne, a ina kaga naci kabewa na watsar a dakin nan?"
Bawa ya fadi gaban sarki yana neman yafiya, ya bada uzurin rashin bacci ne kesashi yin gyangydi idan yana aiki kamar yadda ya bayar a baya.
Tun daga nan, sai sarki ya gane karya bawan yake fada a duk maganganunsa, sai kuma yayi da-na-sanin hukuncin daya dauka akan Attajiri ba tare da yayi bincike ba. Nan take yasa akira masa shi don ya nemi afuwar sa, ya kuma yi masa tanajin kyauta gagaruma.
Karshen hikayar kenan.
Darussa:
*Kada ka raina mutum duk kaskancinsa.
* kada kakai kanka matsayin da ba naka ba.
* kada ka rinka saurin yadda da magana tare da daukar mataki.
* kada kayi girman kai wajen neman afuwar laifin daka aikata.
Share:

Domin Yara

DOMIN YARA
Misalin karfe tara da minti arba'in, na safiyar ranar wata Laraba. Maman Abba na zaune tana wanke-wanken kwanoni, bayan ta gama sharar gida, sai ga danta Abba, dan kimanin shekaru tara da haihuwa, ya dawo daga makarantar firaimari. Yana goye da jakar littattafansa a baya, ya shigo yana kuka.
Mamarsa ta tare shi da sauri, ta zaunar da shi, tana tambayarsa daliln da ya sa yake kuka, ta ce, "Wa ya bugar mini Abbana? ko faduwa ka yi? Na sha fada maka ka daina gudu da yawa."
Abba ya share hawaye ya dubi mahaifiyarsa yana sheshekar kuka ya ce mata, "Bayan almajiran makarantar Malam Dudu, inda muke zuwa karatu da dare, suka tare ni yanzu suna ce mini, wai ni dan wuta ne tunda ina zuwa makarantar boko, Audu yana ta yi mini gwalo yana dariya, shi kuma Bala ya zungure ni."
Mamman Abba ta dafe kirji cikin mamaki, domin dai ta nuna wa danta damuwarta a fili, sa'annan ta ce, "Su Audun da Balan suka buge ka? Ai kuwa ba zan kara ba su abinci ba idan suka zo bara."
Abba ya kara zumbure baki yana cewa, "Kuma kullum in mun taso makaranta sai su yi ta yi mini waka suna cewa, 'Dan makarantar bokoko, ba karatu ba salla, sai yawan zagin malam'."
Maman Abba ta shafa kansa, ta ce, "Kyale su, bari idan Babanka ya dawo in fada masa, ya je ya fada wa Malaminsu, yau sai sun sha kashi. Ba mai kara jan ka cikinsu."
Abba ya yi murmushi ya ce, "Yawwa Mama, a ba su kashi sai sun yi kuka." Ya kwance jakarsa daga bayansa, ya rike ga hannu. Ya kuma duban Mahaifiyarsa ya ce, "Wai Mama da gaske ne Allah ya hana yin boko? Kuma wai duk wanda ya yi karatun boko idan ya mutu sai an sa shi wuta?"
Maman Abba ta yi dariya, ta ce, "A'a, wannan karya ne. Allah bai haramta neman ilimi ba kowane iri ne, muddin dai ba zai raba ka da yin addininka ba. Masu irin wannan ra'ayi, na haramta karatun boko, suna da nasu dalilai, sai dai dalilai ne da suka yi wa bahaguwar fahimta.

A cewarsu, boko haramun ne, tunda ana hada maza da mata wuri daya, kuma ana koyar da abin da ya saba wa koyarwar Alkur'ani mai tsarki, kamar yadda ake yin ruwan sama, da yadda duniya da halittu suka samo asali, da duba a kan abin da zai iya faruwa gobe, ko wata mai zuwa, ko ma shekaru masu zuwa.
Masu wannan ra'ayi sun manta cewa sau da yawa kisan kai yakan kawar da rotse. Watau idan sun ce ba za su yi karatun boko ba, saboda ana hada maza da mata wuri daya, me ya sa suke shiga mota maza da
 mata a yamutse? Me ya sa idan suka kai matansu asibiti maza ke duba su? Ina ce ko a Makka, akwai inda maza da mata ke cakudewa wurin aikin hajji. Saboda haka haduwar maza da mata lalura ce, wadda ba za ta hana musulmi yin karatun boko ba. Sauran fannonin da suka saba wa Alkur'ani mai tsarki a karatun boko kuwa, ai ba cewa aka yi dole sai musulmi ya yarda da su ba, karanta su ne dole, domin cin jarabawa, ba yarda da su."
Maman Abba ta takarkare tana ta yi wa danta bayani, kamar mai magana da babban mutum, da ma tuni tana cike da takaicin masu irin wannan ra'ayi. Shi kuwa Abba kallonta kawai yake yi, kamar mai kallon sabuwar mahaukaciya, bai san inda zancenta ya dosa ba. Ita kuwa ta ci gaba da bayaninta, Ba ruwanta da dan nata, ko yana fahimta ko baya fahimta, burinta kawai ta amayar da abin da ya dade yana damunta a rai. "Idan Musulmi ba su yi karatun boko ba, wa zai zama likita a cikinsu? wa zai zama soja? Wa zai zama Dan sanda? Wa zai tuka musu jirgin sama? Wa zai....."
Kafin ta karasa abin da za ta ce, da Abba ya ji ta ambaci jirgin sama, sai ya yi farat ya katse ta da tambaya, "La, Mama da ma sai mutum ya yi boko zai iya tuka jirgin sama?" Maman Abba ta ce, "Kwarai kuwa, sai da ilimin boko ake iya tuka jirgi." Abba ya yi dariya cikin murna ya ce, "Mama idan na gama karatuna, tukin jirgin sama zan yi. Kullum in zan wuce zuwa Makka, zan biyo ta saman gidan nan, in leko da kaina in daga muku hannu, ke da baba. Kuma in bi ta saman makrantar Malam Dudu in leko in yi wa su Audu da Bala gwalo in wuce." Maman Abba ta fashe da dariya, ta ce, "To, Allah ya nuna mana lokacin. Tashi ka dauko abincinka, ka ci ka koma makaranta, ka ga har karfe goma ta kusa yi, kada ka makara a yi maka bulala."
Abba ya shige daki domin cin abinci, ita kuma Maman Abba ta koma wurin wanke-wanke, tana tunani a cikin ranta, "Mhm! Yaro ba mutum ba, sai ya girma. Hakika masu ra'ayin cewa karatun boko haramun ne, suna jawo wa al'ummarsu babbar illa. Idan har muka yi sake 'ya'yanmu suka watsar da neman ilimin zamani, lallai su da jikokinsu, za su zama bayin 'yan kudancin kasar nan, masu neman ilimin zamani ido rufe, ta hanyar mamaye dukkan ma'aikatu, da masana'antu, da madafun ikon kasar nan. Allah ya ganar da su illar wannan ra'ayi nasu." Ta ci gaba da wanke-wankenta.
© Waziri Aku 2013
http://fb.com/waziriaku
Share:

FARA KOYON MULKI DA BAKI KAFIN KA KOYI MULKI DA HANNU

FARA KOYON MULKI DA BAKI KAFIN KA KOYI MULKI DA HANNU

Wata rana wadansu gauraki guda biyu suka gane wani itacen baure a bakin wani rafi. Kullum suka tashi sai su nufi can su hau, su yi ta ci.
Gindin bauren nan kuwa ashe akwai wani kunkuru. Kullum idan gaurakin na cin baure, wadansu ‘ya’yan su kan kucce musu su fado kasa. Da kunkuru ya ga suna fado masa yana ci, sai ya yi tsammani gaurakin nan ke ba shi kyauta, don suna sonsa. Saboda haka, da ya ga alherin ya yi yawa, ran nan sai ya daga kansa ya dubi gauraki, ya ce, “Kai ‘yan’uwana, na gode! Kullum dai na kan ga ‘ya’yan bauren da ku ke sako mini. Abin maku ya yi yawa, wallahi har kunyar godiya na ke yi. Allah dai ya saka da alheri!”
Da gauraki suka ji haka, suka duba suka gan shi, sai suka gane abin da ke aukuwa.
Da har babbar za ta ce masa su ba a kan sonsu bauren ke zuwa gare shi ba, sai karamar ta hana ta. Ta dubi kunkuru ta ce, “Don mun ga kai ba ka iya hawowa, shi ya sa mu da Allah ya ba fiffike mu ke taimakonka. Don dan wannan abu kada ka sa wa kanka wani jin kunya ciki. Allah dai ya bar zumunci.”
Kunkuru ya ce, “Amin! Na ko yi godiya.”
Suka zauna kan haka. Da abu kamar wasa, har ya zama aminci na gaskiya. Gaurakin nan da sun zo da safe, ba abin da su ke fara yi sai sun tambayi kwanan kunkuru tukun. Suka zauna, ba su son abin da ya taba shi, shi kuma ba ya son abin da ya taba su.
Ana nan, bayan kamar wata guda baure ya kare, gauraki suka koma neman kwadi da tana. Bayan kamar wata biyu kuma dan sauran ruwan rafin ya kafe. Wurin ya koma sai ka ce dadai duniya ruwa bai taba zama nan ba.
Da gauraki suka ga haka, sai suka yi shawarar su tashi su sake wuri, don ba su iya zama sai inda ke da danshi-danshi.
Ran nan har za su wuce, sai karamar ta ce, “Ya kamata mu je mu sallami kunkuru, kada ya ga shiru hankalinsa ya tashi, ya yi zaon wani abu ne ya same mu.” Suka tashi, suka tafi wajen kunkuru, suka gaya masa za su yi kaura.
Da kunkuru ya ji haka, sai ya ce, “Af, to, ai ba ku barina, sai mu tafi tare. Abin da ya yi Goje, ai shi ya yi Kaura. Ni ina na ke iya zama inda babu laima?”
Da gauraki suka ji haka, sai suka ce, “Yaya za ka yi ka bi mu, alhali kuwa kai ba ka da fiffike?”
Kunkuru ya ce, “Sai ku dauke ni, in kun ga kwa iya kokarin hakanan.”
Babbar gaurakar ta ce, “Wa ka ke zato cikimmu zai yia daukar kato kamarka? To, ce ma muna iyawa, ina za a kama, ga ka jiki duk kwarya?”
Karamar ta ce, “Bar shi, mu ji tasa, watakila yana da dabara, Kin san an ce mai rai ba ya rasa kokari.”
Kunkuru ya ce, “I, ina kuwa da wata ‘yar gurguwar dabara, in kwa iya. Sai mu sami kara mai karfi kamar zira'i biyu, ni in cije tsakiyar, ku kuma kowace ta kama gefe guda da baki. Kun ga da haka sai ku tashi da ni har inda za ku.”
Babbar ta ce, “Wannan dabarar ban ga za ta yiwu ba ga kamarka, mai surutu.”
Karamar ta ce, “A’a, in ya ce dai ya iya kyalewa, sai sai mu dauke shi.”
Ta tashi, ta tafi ta samo karan dawa mai karfi, ta dauko, ta zo ta ajiye gaban kunkuru. Ta dube shi, ta ce, “To, don Allah in ka kama, ban da yawan magana.”
Kunkuru ya ce, “Haba, wannan ma sai an dankwafe ni kansa, sai ke ce yaro? In yi surutu mana, in ina so!”
Gauraki suka ce, “To, madalla!” Suka kama kara suka tashi da kunkuru yana cije.
Suna cikin tafiya, sai hanya ta dauke su ta bisan kasuwa. Suna kaiwa tsakiyar, sai mutane suka daga kai suka hange su, suka ce “Eho, eho, ku zo ku ga inda gauraki ke daukar kunkuru! Kai jama’a. abin mamaki ba ya karewa nan duniya!”
Da kunkuru ya ji haka, sai ya fusata ya ce, “Kai, Allah ya tsine idandunan nan naku mutane, da ba su iya ganin abu su kyale.”
Bai gama fadin abin da ya ke nufi ba, sai da ya kawo kasa kum.
Gauraki suka wuce abinsu suna bakin ciki, suna cewa “Wanda duk bai iya mulki da bakinsa ba, la
lle yana tare da halaka.”
Share:

PRINCE AHMAD AND THE FAIRY 13

🏻 *_PRINCE AHMAD AND THE FAIRY_* 🧚🏻‍♀🧚🏻‍♀🧚🏻‍♀

          *Part 13*
 _________/\________

He need but lead the way; I will follow him,' replied Schaibar.
'Brother,' replied Pari Banou, 'it is too late to go to-day, therefore stay till to-morrow morning; and in the meantime, as it is desirable that you should know all that has passed between the Sultan of the Indies and Prince Ahmed since our marriage, I will tell you this evening.'
Next morning, after Schaibar had been informed of all that was proper for him to know, he set out with Prince Ahmed, who was to present him to the sultan. When they arrived at the gates of the capital, the people no sooner saw Schaibar than they ran and hid themselves in their shops and houses, and shut their doors; while others took to their heels, and communicated their fear to all they met, who did not wait to look behind them, but ran too; insomuch that Schaibar and Prince Ahmed, as they went along, found all the streets and squares deserted, till they came to the palace, where the porters, instead of preventing Schaibar from entering, also ran away; so that the prince and he advanced without any obstacle to the council-hall, where the sultan was seated on his throne giving audience. Here likewise the officers, at the approach of Schaibar, abandoned their posts.

Schaibar, carrying his head erect, went fiercely up to the throne, without waiting to be introduced by Prince Ahmed, and accosted the Sultan of the Indies in these words:
'You have asked for me, see, here I am: what do you want with me?'
The sultan, instead of answering, clapt his hands before his eyes, and turned away his head, to avoid the sight of so terrible an object. Schaibar was so much provoked at this uncivil and rude reception, after the Sultan had given him the trouble to come so far, that he instantly lifted up his iron bar, and saying, 'Speak then,' let it fall on his head, and killed him before Prince Ahmed could intercede in his behalf. All that he could do was to prevent his killing the grand vizier, who sat not far from him on his right hand, representing to him that he had always given the sultan his father good advice.

'These are they then,' said Schaibar, 'who gave him bad advice;' and as he pronounced these words, he killed all the other viziers on the right and left, flatterers and favourites of the sultan, who were Prince Ahmed's enemies. Every time he struck, he killed some one or other, and none escaped but they who, not rendered motionless by fear, saved themselves by flight.
When this terrible execution was over, Schaibar came out of the council-hall into the midst of the court-yard with the iron bar on his shoulder, and looking at the grand vizier, who owed his life to Prince Ahmed, he said, 'I know there is a certain sorceress, who is a greater enemy of the prince my brother-in-law than all those base favourites I have chastised; let her be brought to me at once.' The grand vizier immediately sent for her, and as soon as she was brought, Schaibar said, knocking her down with his iron bar, 'Take the reward of thy pernicious counsel, and learn to feign illness again:' and left her dead on the spot.
After this he said, 'This is not enough; I will treat the whole city in the same manner, if they do not immediately acknowledge Prince Ahmed my brother-in-law for their sultan, and Sultan of the Indies.' Then all that were present made the air ring with the repeated acclamations of 'Long life to Sultan Ahmed'; and immediately afterwards he was proclaimed throughout the whole town Schaibar made him be clothed in the royal vestments, installed him on the throne, and after he had made all do homage and fidelity to him, went and fetched his sister Pari Banou, whom he brought with great pomp, and made her acknowledged Sultaness of the Indies.

As for Prince Ali and Princess Nouronnihar, as they had no hand in the conspiracy against Prince Ahmed, nor knew of any such conspiracy, Prince Ahmed assigned them a considerable province, with its capital, where they spent the rest of their lives. Afterwards he sent an officer to Prince Houssain to acquaint him with the change, and to make him an offer of whichever province he liked best; but that prince thought himself so happy in his solitude that he bade the officer return the Sultan his brother thanks for his kindness, assuring him of his submission; and saying that the only favour he desired was leave to live retired in the place he had made choice of for his retreat.

<><><><><><>>><><><><><><>
___________________________________

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

<••••••••••••••••••••••••••••>

πŸ‘³πŸ»‍♂ *_Haiman Raees_* <••••••••••••••••••••••••••••>

*_"""""""""""""""""""""""_*
πŸ“± _*Phone:*_
 08185819176
*_"""""""""""""""""""""""_*
🌐 _*Web:*_ www.haiman.com.ng

*_"""""""""""""""""""""""_*
πŸ–₯ _*Facebook:*_ www.facebook.com/HaimanRaees

*_""""""""""""""""""""""""_*
πŸŒ€ _*Twitter:*_ @HaimanRaees

*_"""""""""""""""""""""""_*
 πŸŽ‘ _*Instagram:*_ Haimanraees
*_"""""""""""""""""""""""_*
 πŸ“§ _*Email:*_ Infohaiman999@gmail.com
*_"""""""""""""""""""""""_*
Miyan Bhai Ki Daring...
Share:

PRINCE AHMAD AND THE FAIRY 12

🏻 *_PRINCE AHMAD AND THE FAIRY_* 🧚🏻‍♀🧚🏻‍♀🧚🏻‍♀

          *Part 12*
 _________/\________

'Sir,' replied Prince Ahmed, 'I have no share in the compliment your majesty is pleased to make me; all the honour is due to the fairy my wife; I merely followed her good advice.' The sultan showed outwardly all the demonstrations of joy, but secretly became more and more jealous, retired into an inner apartment, and sent for the magician.
After conferring with her, the sultan next day said to the prince, in the midst of all his courtiers, 'Son, I have one thing more to ask of you; after which, I shall expect nothing more from your obedience, nor your influence with your wife. This request is, to bring me a man not above a foot and a half high, whose beard is thirty feet long, who carries upon his shoulders a bar of iron of five hundredweight which he uses as a quarterstaff, and who can speak.'

Prince Ahmed, who did not believe that there was such a man in the world as his father described, would gladly have excused himself; but the sultan persisted in his demand, and told him that the fairy could do more incredible things.
Next day the prince returned to the subterranean kingdom of Pari Banou, to whom he told his father's new demand, which, he said, he looked upon as more impossible than the first two; 'for,' added he, 'I cannot imagine that there is or can be such a man in the world: either he has a mind to try whether I am silly enough to go and seek him; or if there is such a man, he seeks my ruin. How can he suppose that I should get hold of a man so small, armed as he describes? What arms could I make use of to reduce him to submission?'

'Do not affright yourself, prince,' replied the fairy; 'you ran a risk in fetching the water of the fountain of lions for your father; but there is no danger in finding this man. It is my brother, Schaibar, who is so far from being like me, though we both had the same father, that he is of so violent a nature that nothing can prevent his giving gory marks of his resentment for a slight offence; yet, on the other hand, he is so good as to oblige any one in whatever they desire. He is made exactly as the sultan your father has described him; and he has no other arms than a bar of iron five hundred pounds in weight, without which he never stirs, and which makes him respected. I will send for him, and you shall judge of the truth of what I tell you; and prepare not to be frightened when you see him.'
'What! my queen,' replied Prince Ahmed, 'do you say Schaibar is your brother? Let him be ever so ugly or deformed, I shall love and honour him, and consider him as my nearest relation.'
The fairy ordered a gold chafing-dish to be set with a fire in it under the porch of her palace, with a box of the same metal. Taking some incense out of this, and throwing it into the fire, there arose a thick cloud of smoke.


Some moments after, the fairy said to Prince Ahmed, 'Prince, here comes my brother; do you see him?'
The prince immediately perceived Schaibar, who was but a foot and a half high, coming gravely with his heavy bar on his shoulder; his beard, thirty feet long, supported itself before him, and a pair of thick moustaches were tucked up to his ears, almost covering his face: his eyes were very small, like a pig's, and sunk deep in his head, which was of an enormous size, and on which he wore a pointed cap: besides all this, he had a hump behind and before.
If Prince Ahmed had not known that Schaibar was Pari Banou's brother, he would not have been able to look at him without fear; but knowing beforehand who he was, he waited for him with the fairy, and received him without the least concern.

Schaibar, as he came forward, looked at the prince with an eye that might have chilled his soul in his body, and asked Pari Banou who that man was.
To which she replied: 'He is my husband, brother; his name is Ahmed; he is son to the Sultan of the Indies. The reason why I did not invite you to my wedding was that I was unwilling to divert you from the expedition you were engaged in, and from which I heard with pleasure that you returned victorious; on his account I have taken the liberty now to send for you.'
At these words, Schaibar, looking at Prince Ahmed with a favourable eye, which however diminished neither his fierceness nor his savage look, said, 'Is there anything, sister, in which I can serve him? he has only to speak. It is enough for me that he is your husband.'
'The sultan his father,' replied Pari Banou, 'has a curiosity to see you, and I desire he may be your guide to the Sultan's court.'


To be continued.

<><><><><><>>><><><><><><>
___________________________________

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

<••••••••••••••••••••••••••••>

πŸ‘³πŸ»‍♂ *_Haiman Raees_* <••••••••••••••••••••••••••••>

*_"""""""""""""""""""""""_*
πŸ“± _*Phone:*_
 08185819176
*_"""""""""""""""""""""""_*
🌐 _*Web:*_ www.haiman.com.ng

*_"""""""""""""""""""""""_*
πŸ–₯ _*Facebook:*_ www.facebook.com/HaimanRaees

*_""""""""""""""""""""""""_*
πŸŒ€ _*Twitter:*_ @HaimanRaees

*_"""""""""""""""""""""""_*
 πŸŽ‘ _*Instagram:*_ Haimanraees
*_"""""""""""""""""""""""_*
 πŸ“§ _*Email:*_ Infohaiman999@gmail.com
*_"""""""""""""""""""""""_*
Miyan Bhai Ki Daring...
Share:

PRINCE AHMAD AND THE FAIRY 11

🏻 *_PRINCE AHMAD AND THE FAIRY_* 🧚🏻‍♀🧚🏻‍♀🧚🏻‍♀

          *Part 11*
 _________/\________

Prince Ahmed, who had believed that the sultan his father would have been satisfied with so singular and useful a tent as that which he had brought, and that he would not have imposed any new task upon him which might hazard the fairy's displeasure; was thunderstruck at this new request, notwithstanding the assurance she had given him of granting him whatever lay in her power. After a long silence, he said, 'I beg of your majesty to be assured that there is nothing I would not undertake to prolong your life, but I wish it might not be by means of my wife. For this reason I dare not promise to bring the water. All I can do is to assure you I will ask her; but it will be with as great reluctance as when I asked for the tent.'

The next morning Prince Ahmed returned to the fairy Pari Banou, and related to her sincerely and faithfully all that had passed at the sultan his father's court, from the giving of the tent, which he told her he received with the utmost gratitude, to the new request he had charged him to make, and when he had done, he added: 'but, my princess, I only tell you this as a plain account of what passed between me and my father. I leave you to your own discretion to gratify or reject this new desire. It shall be as you please.'
'No, no,' replied the fairy Pari Banou, 'whatever advice the magician can give him (for I see that he hearkens to her), he shall find no fault with you or me. There is a great deal of wickedness in this demand, as you will understand by what I am going to tell you. The fountain of lions is situated in the middle of a court of a great castle, the entrance into which is guarded by four fierce lions, two of which sleep while the other two are awake alternately. But let not that frighten you. I will give you means to pass by them without any danger.'

The fairy Pari Banou was at that time hard at work with her needle; and as she had by her several balls of thread, she took up one, and presenting it to Prince Ahmed, said, 'First take this ball of thread; I will tell you presently the use of it. In the second place, you must have two horses; one you will ride yourself, and the other you will lead, which must be loaded with a sheep cut into four quarters, and killed to-day. In the third place, you must be provided with a bottle, which I will give you, to bring the water in. Set out early to-morrow morning, and when you have passed the iron gate, throw before you the ball of thread, which will roll till it comes to the gates of the castle. When it stops, as the gates will be open, you will see the four lions. The two that are awake will, by their roaring, wake the other two. Be not frightened, but throw each of them a quarter of the sheep, and then clap spurs to your horse, and ride to the fountain. Fill your bottle without alighting, and then return with the same speed. The lions will be so busy eating that they will let you pass.'

Prince Ahmed set out the next morning at the time appointed by the fairy, and followed her directions carefully. When he arrived at the gates of the castle, he distributed the quarters of the sheep among the four lions, and passing through the midst of them with haste, got to the fountain, filled his bottle, and returned as safe and sound as he went. When he was a little distance from the castle gates, he turned round; and perceiving two of the lions coming after him, he drew his sabre, and prepared for defence. But as he went forward, he saw one of them turned off the road, and showed by his head and tail that he did not come to do him any harm, but only to go before him, and that the other stayed behind to follow. He therefore put his sword again into its scabbard. Guarded in this manner he arrived at the capital of the Indies; but the lions never left him till they had conducted him to the gates of the sultan's palace; after which they returned the way they came, though not without frightening all that saw them, who fled or hid themselves, though they walked gently, and showed no signs of fierceness.

A great many officers came to attend the prince while he dismounted, and conducted him to the apartments of the sultan, who was at that time conversing with his favourites. He approached the throne, laid the bottle at the sultan's feet, kissed the rich carpet which covered the footstool, and rising, said, 'I have brought you, sir, the health-giving water which your majesty so much desired to keep in your treasury; but at the same time wish you such health that you may never have occasion to make use of it.'

After the prince had finished speaking, the sultan placed him on his right hand, and then said, 'Son, I am very much obliged to you for this valuable present; also for the great danger you have exposed yourself to upon my account, which I have been informed of by the magician who knows the fountain of lions; but do me the pleasure,' continued he, 'to tell me by what incredible power you have been preserved.'

To be continued.

<><><><><><>>><><><><><><>
___________________________________

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

<••••••••••••••••••••••••••••>

πŸ‘³πŸ»‍♂ *_Haiman Raees_* <••••••••••••••••••••••••••••>

*_"""""""""""""""""""""""_*
πŸ“± _*Phone:*_
 08185819176
*_"""""""""""""""""""""""_*
🌐 _*Web:*_ www.haiman.com.ng

*_"""""""""""""""""""""""_*
πŸ–₯ _*Facebook:*_ www.facebook.com/HaimanRaees 

*_""""""""""""""""""""""""_*
πŸŒ€ _*Twitter:*_ @HaimanRaees 

*_"""""""""""""""""""""""_*
 πŸŽ‘ _*Instagram:*_ Haimanraees 
*_"""""""""""""""""""""""_*
 πŸ“§ _*Email:*_ Infohaiman999@gmail.com
*_"""""""""""""""""""""""_*
Miyan Bhai Ki Daring...

Share:

PRINCE AHMAD AND THE FAIRY 10

🏻 *_PRINCE AHMAD AND THE FAIRY_* 🧚🏻‍♀🧚🏻‍♀🧚🏻‍♀

          *Part 10*
 _________/\________


'Prince,' replied the fairy, smiling, 'I am sorry that so small a matter should disturb you, and make you so uneasy. I see plainly two things have contributed towards it: one is, the law you have imposed upon yourself, to be content with loving me and being beloved by me, and to deny yourself the liberty of asking me the least favour that might try my power. The other, I do not doubt, whatever you may say, was that you thought what your father asked of me was out of my power. As to the first, I commend you for it, and shall love you the better, if possible; and for the second, I must tell you that what the sultan your father asks of me is a trifle; and upon occasion, I can do much more difficult things. Therefore be easy, and persuaded that, far from feeling worried, I shall always take great pleasure in whatever you can desire me to do for your sake.' Then the fairy sent for her treasurer, to whom she said 'Nourgihan' (which was her name), 'bring me the largest pavilion in my treasury.' Nourgihan returned presently with a pavilion, which could not only be held but concealed in the palm of the hand when it was closed, and presented it to her mistress, who gave it to Prince Ahmed to look at.

When Prince Ahmed saw the pavilion, which the fairy called the largest in her treasury, he fancied she was joking, and his surprise appeared in his face. Pari Banou burst out laughing. 'What! Prince,' cried she, 'do you think I jest with you? You will see presently that I am in earnest. Nourgihan' said she to her treasurer, taking the tent out of Prince Ahmed's hands, 'go and set it up, that the prince may judge whether the sultan his father will think it large enough.'
The treasurer immediately went out from the palace, and carried it to such a distance that when she had set it up one end reached to the palace. The prince, so far from thinking it small, found it large enough to shelter two armies as numerous as that of the sultan his father; and then said to Pari Banou, 'I ask my princess a thousand pardons for my incredulity: after what I have seen, I believe there is nothing impossible to you.'

'You see,' said the fairy, 'that the pavilion is larger than your father may have occasion for; but you are to observe that it becomes larger or smaller, according to the army it is to cover, without being touched.'
The treasurer took down the tent again, reduced it to its first size, and brought it and put it into the prince's hands. He took it, and next day mounted his horse and went with the usual attendants to the sultan his father.

The sultan, who was persuaded that such a tent as he asked for was beyond all possibility, was in great surprise at the prince's diligence. He took the tent and admired its smallness. But when he had set it up in the great plain, and found it large enough to shelter an army twice as large as he could bring into the field, his amazement was so great that he could not recover himself. As he thought this might be troublesome in use, Prince Ahmed told him that its size would always be proportionate to his army.
To outward appearance the sultan expressed great obligation to the prince his son for so noble a present, desiring him to return his thanks to the fairy Pari Banou; and to show what a value he set on it, he ordered it to be carefully laid up in his treasury. But within himself he became more jealous than ever; considering that by the fairy's assistance the prince his son might perform things that were infinitely above his own power, notwithstanding his greatness and riches; and, therefore, more intent upon his ruin, he went to consult the magician again, who advised him to request the prince to bring him some of the water of the fountain of lions.

In the evening, when the sultan was surrounded as usual by all his court, and the prince came to pay his respects among the rest, he said to him: 'Son, I have already expressed how much I am obliged to you for the present of the tent you have procured me, which I look upon as the most valuable thing in my treasury; but you must do one thing more for me. I am informed that the fairy your wife makes use of a certain water, called the water of the fountain of lions, which cures all sorts of fevers, even the most dangerous; and as I am perfectly sure that my health is dear to you, I do not doubt that you will ask her for a bottle of that water for me, and bring it me as a sovereign remedy, which I may make use of when I have occasion. Do me this service, and complete the duty of a good son towards a tender father.'

To be continued.

<><><><><><>>><><><><><><>
___________________________________

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

<••••••••••••••••••••••••••••>

πŸ‘³πŸ»‍♂ *_Haiman Raees_* <••••••••••••••••••••••••••••>

*_"""""""""""""""""""""""_*
πŸ“± _*Phone:*_
 08185819176
*_"""""""""""""""""""""""_*
🌐 _*Web:*_ www.haiman.com.ng

*_"""""""""""""""""""""""_*
πŸ–₯ _*Facebook:*_ www.facebook.com/HaimanRaees

*_""""""""""""""""""""""""_*
πŸŒ€ _*Twitter:*_ @HaimanRaees

*_"""""""""""""""""""""""_*
 πŸŽ‘ _*Instagram:*_ Haimanraees
*_"""""""""""""""""""""""_*
 πŸ“§ _*Email:*_ Infohaiman999@gmail.com
*_"""""""""""""""""""""""_*
Miyan Bhai Ki Daring...
Share:

PRINCE AHMAD AND THE FAIRY 09

🏻 *_PRINCE AHMAD AND THE FAIRY_* 🧚🏻‍♀🧚🏻‍♀🧚🏻‍♀

          *Part 09*
 _________/\________'I am persuaded you could easily procure from her a pavilion that might be carried in a man's hand, yet which would extend over my whole army; especially when you let her know it is for me. Though it may be a difficult thing, she will not refuse you. All the world knows that fairies are capable of doing the most extraordinary things.'

Prince Ahmed never expected that the sultan his father would have asked a thing which, at first sight, appeared to him so difficult, not to say impossible. Though he knew not absolutely how great the power of genies and fairies was, he doubted whether it extended so far as to furnish a tent such as his father desired. Moreover, he had never asked anything like it of the fairy Pari Banou, but was satisfied with her continual kindness; therefore he was in the greatest embarrassment what answer to make. At last he replied, 'If, sir, I have concealed from your majesty what happened to me and what course I took after finding my arrow, the reason was that I thought it was of no great importance to you to be informed of them; and though I know not how this mystery has been revealed to you, I cannot deny that your information is correct. I have married the fairy you speak of. I love her, and am persuaded she loves me. But I can say nothing as to the influence your majesty believes I have over her. It is what I have not yet made any experiment of or thought of, and should be very glad if you would dispense with my undertaking it, and let me enjoy the happiness of loving and being beloved with all the disinterestedness I proposed to myself.
 But the demand of a father is a command upon every child who, like me, thinks it his duty to obey him in everything. And though it is with the greatest reluctance imaginable, I will not fail to ask my wife the favour your majesty desires, but will not promise to obtain it; and if I should not have the honour to come again to pay you my respects, that shall be the sign that I have not had success: but I desire you to forgive me beforehand, and consider that you yourself have reduced me to this extremity.'

'Son,' replied the Sultan of the Indies, 'I should be very sorry that what I ask of you should prevent my ever seeing you again. Go, only ask her. Think with yourself, that as you love her, you could refuse her nothing; therefore, if she loves you, she will not deny your request.'
All this discourse of the Sultan of the Indies could not persuade Prince Ahmed, who would rather he had asked anything than the risk of displeasing his dear Pari Banou; and so great was his vexation, that he left the court two days sooner than usual.

When he returned, the fairy, to whom he had always before appeared with a cheerful countenance, asked him the reason of the alteration; and finding that instead of answering her, he inquired after her health to avoid satisfying her, she said to him, 'I will answer your question when you have answered mine.' The prince declined it a long time, protesting that nothing was the matter with him; but the more he denied it, the more she pressed him, and said, 'I cannot bear to see you in this condition: tell me what makes you so uneasy, that I may remove the cause of it, whatever it may be; for it must be very extraordinary if it is out of my power.'

Prince Ahmed could not long withstand the fairy. 'Madam,' said he, 'God prolong the sultan my father's life, and bless him to the end of his days. I left him alive, and in perfect health: therefore that is not the cause of the melancholy you perceive in me. The sultan has imposed upon me the disagreeable task of worrying you. You know the care I have taken, with your approbation, to conceal from him my happiness at home with you. How he has been informed of it I cannot tell.'
Here the fairy Pari Banou interrupted Prince Ahmed, and said, 'But I know. Remember what I told you of the woman who made you believe she was ill, on whom you took so much compassion. It is she who has acquainted the sultan your father with what you took so much care to hide from him. I told you that she was no more sick than you or I, for, after the two women whom I charged to take care of her had given her the water sovereign against all fevers, which, however, she had no occasion for, she pretended that the water had cured her, and was brought to take leave of me, that she might go sooner to give an account of the success of her undertaking. She was in so much haste that she would have gone away without seeing my palace, if I had not, by bidding my two women show it her, given her to understand that it was worth her seeing. But go on and tell me what is the necessity your father has imposed on you which has made you feel troublesome to me, which I desire you will be persuaded you can never be.'
'Madam,' pursued Prince Ahmed, 'you may have observed that hitherto I have never asked you any favour, for what, after the possession of so kind a wife, can I desire more? I know how great your power is, but I have taken care not to make trial of it. Consider then, I beg you, that it is not me, but the sultan my father, who, indiscreetly, as I think, asks of you a pavilion large enough to shelter him, his court, and his army, from the violence of the weather, when he takes the field, and yet small enough for a man to carry in his hand. Once more remember it is not I, but the sultan my father who asks this favour.'

To be continued.

<><><><><><>>><><><><><><>
___________________________________

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

<••••••••••••••••••••••••••••>

πŸ‘³πŸ»‍♂ *_Haiman Raees_* <••••••••••••••••••••••••••••>

*_"""""""""""""""""""""""_*
πŸ“± _*Phone:*_
 08185819176
*_"""""""""""""""""""""""_*
🌐 _*Web:*_ www.haiman.com.ng

*_"""""""""""""""""""""""_*
πŸ–₯ _*Facebook:*_ www.facebook.com/HaimanRaees

*_""""""""""""""""""""""""_*
πŸŒ€ _*Twitter:*_ @HaimanRaees

*_"""""""""""""""""""""""_*
 πŸŽ‘ _*Instagram:*_ Haimanraees
*_"""""""""""""""""""""""_*
 πŸ“§ _*Email:*_ Infohaiman999@gmail.com
*_"""""""""""""""""""""""_*
Miyan Bhai Ki Daring...
Share:

PRINCE AHMAD AND THE FAIRY 08

🏻 *_PRINCE AHMAD AND THE FAIRY_* 🧚🏻‍♀🧚🏻‍♀🧚🏻‍♀

          *Part 08*
 _________/\________

Though the Sultan of the Indies was very sure that Prince Ahmed's natural disposition was good, yet he could not help being uneasy at the remarks of the old sorceress, and said, 'I thank you for the pains you have taken, and your wholesome caution. I am so aware of the great importance it is to me, that I shall take advice upon it.'
He had been consulting with his favourites, when he was told of the magician's arrival. He ordered her to follow him to them. He acquainted them with what he had learnt, and communicated to them also the reason he had to fear the fairy's influence over the prince, and asked them what measures they thought most proper to prevent so great a misfortune. One of the favourites, taking upon himself to speak for the rest, said, 'Your majesty knows who must be the author of this mischief. In order to prevent it, now that he is in your court, and in your power, you ought not to hesitate to put him under arrest: I will not say take away his life, for that would make too much noise; but make him a close prisoner while he lives.' This advice all the other favourites unanimously applauded.

The magician, who thought it too violent, asked the sultan leave to speak, which being granted, she said, 'Sir, I am persuaded that the zeal of your councillors for your majesty's interest makes them propose arresting Prince Ahmed: but they will not take it amiss if I suggest to your and their consideration, that if you arrest the prince, you must also detain his retinue. But they are all genies. Do they think it will be so easy to surprise, seize, and secure their persons? Will they not disappear, by the property they possess of rendering themselves invisible, and transport themselves instantly to the fairy, and give her an account of the insult offered to her husband? And can it be supposed she will let it go unrevenged? But it would be better, if, by any other means which might not make so great a noise, the sultan could secure himself against any ill designs Prince Ahmed may have against him, and not involve his majesty's honour. If his majesty has any confidence in my advice, as genies and fairies can do things impracticable to men, he will touch Prince Ahmed's honour, and engage him, by means of the fairy, to procure certain advantages. For example, every time your majesty takes the field you are obliged to go to a great expense, not only in pavilions and tents for yourself and army, but likewise in mules and camels, and other beasts of burden, to carry their baggage. Might you not request him to use his interest with the fairy to procure you a tent which might be carried in a man's hand, and which should be large enough to shelter your whole army?

'I need say no more to your majesty. If the prince brings such a tent, you may make a great many other demands of the same nature, so that at last he may sink under the difficulties and the impossibility of executing them, however fertile in invention the fairy who has enticed him from you by her enchantments may be; so that in time he will be ashamed to appear, and will be forced to pass the rest of his life with his fairy, excluded from any connection with this world; and then your majesty will have nothing to fear, and cannot be reproached with so detestable an action as the shedding of a son's blood, or confining him in a prison for life.'

When the magician had finished her speech, the sultan asked his favourites if they had anything better to propose; and finding them all silent, determined to follow the magician's advice, as the most reasonable and the most suited to his mild manner of government.
The next day, when the prince came into his father's presence and had sat down by him, after a conversation on different subjects, the sultan said, 'Son, when you came and dispelled those clouds of melancholy which your long absence had brought upon me, you made the place you had chosen for your retreat a mystery to me. I was satisfied with seeing you again, and knowing that you were content with your condition, without wishing to penetrate into your secret, which I found you did not care I should. I know not what reason you had thus to treat a father. I know your good fortune; I rejoice with you, and very much approve of your conduct in marrying a fairy so worthy of your love, and so rich and powerful, as I am informed. Powerful as I am, it was not possible for me to have procured so great a match for you. Now that you are raised to so high a rank as to be envied by everybody but a father like me, I not only desire you to preserve the good understanding we have lived in hitherto, but to use all your credit with your fairy to obtain for me her assistance when I want it. I therefore will make a trial this day.

To be continued.

<><><><><><>>><><><><><><>
___________________________________

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

<••••••••••••••••••••••••••••>

πŸ‘³πŸ»‍♂ *_Haiman Raees_* <••••••••••••••••••••••••••••>

*_"""""""""""""""""""""""_*
πŸ“± _*Phone:*_
 08185819176
*_"""""""""""""""""""""""_*
🌐 _*Web:*_ www.haiman.com.ng

*_"""""""""""""""""""""""_*
πŸ–₯ _*Facebook:*_ www.facebook.com/HaimanRaees

*_""""""""""""""""""""""""_*
πŸŒ€ _*Twitter:*_ @HaimanRaees

*_"""""""""""""""""""""""_*
 πŸŽ‘ _*Instagram:*_ Haimanraees
*_"""""""""""""""""""""""_*
 πŸ“§ _*Email:*_ Infohaiman999@gmail.com
*_"""""""""""""""""""""""_*
Miyan Bhai Ki Daring...
Share:

PRINCE AHMAD AND THE FAIRY 07

🏻 *_PRINCE AHMAD AND THE FAIRY_* 🧚🏻‍♀🧚🏻‍♀🧚🏻‍♀

          *Part 07*
 _________/\________

The two women came again at the time they said they should, and found the magician up and dressed, and seated on the sofa; when she saw them open the door she cried out, 'Oh, the admirable potion! it has wrought its cure much sooner than you told me it would, and I have waited a long time with impatience, to desire you to take me to your charitable mistress to thank her for her kindness, for which I shall always be obliged to her. Being thus cured as by a miracle, I had rather not lose time, but continue my journey.'
The two women, who were fairies as well as their mistress, after they had told the magician how glad they were that she was cured so soon, walked before her, and conducted her through several apartments into a large hall, the most richly and magnificently furnished of all the palace.

Pari Banou was seated in this hall, on a throne of massy gold, attended on each hand by a great number of beautiful fairies, all richly dressed. At the sight of so much majesty, the magician was so dazzled, that after she had prostrated herself before the throne, she could not open her lips to thank the fairy, as she proposed. However, Pari Banou saved her the trouble, and said to her, 'Good woman, I am glad I had the opportunity of obliging you, and to see you are able to pursue your journey. I will not detain you, but perhaps you may not be displeased to see my palace; follow my women, and they will show it to you.'

The old sorceress, who had not power nor courage to say a word, prostrated herself a second time, with her head on the carpet that covered the foot of the throne, and so took her leave, and was conducted by the two fairies through all the apartments which were shown to Prince Ahmed on his first arrival there. But what surprised her most of all was, that the two fairies told her that all she saw and admired so much was a mere sketch of their mistress's grandeur and riches, and that in the extent of her dominions she had so many palaces that they could not tell the number of them, all of different architecture, equally magnificent and superb. They led her at last to the iron gate at which Prince Ahmed brought her in, and after she had taken her leave of them, and thanked them for their trouble, they opened it, and wished her a pleasant journey.

After the magician had gone a little way, she turned back again to observe the door and know it again, but all in vain, for, as was before observed, it was invisible to her and all other women. Except in this, she was very well satisfied with her work, and posted away to the sultan. When she came to the capital, she went by a great many by-ways to the private door of the palace. The sultan being informed of her arrival, sent for her into his apartment and perceiving a melancholy look on her countenance, he thought she had not succeeded, and said to her, 'By your looks I guess that you have not made the discovery I expected from you.'
'Sir,' replied the magician, 'your majesty must give me leave to represent that you ought not to judge by my looks whether or no I have acquitted myself well as regards the commands you were pleased to honour me with. The melancholy you observe proceeds from another cause than the want of success.'

Then the magician related to the Sultan of the Indies the whole story of all that happened from beginning to end.
When the magician had ended, she said, 'What does your majesty think of these unheard-of riches of the fairy? Perhaps you will say you rejoice at the good fortune of Prince Ahmed your son. For my part, sir, I beg of your majesty to forgive me if I take the liberty to say that I think otherwise, and that I shudder when I consider the misfortunes which may happen to you. And this is the cause of the melancholy which you perceived. I would believe that Prince Ahmed, by his own good disposition, is incapable of undertaking anything against your majesty; but who can say that the fairy, by the influence she already has over him, may not inspire him with a dangerous design of dethroning your majesty, and seizing the crown of the Indies? This is what your majesty ought to consider serious and of the utmost importance.'

To be continued.

<><><><><><>>><><><><><><>
___________________________________

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

<••••••••••••••••••••••••••••>

πŸ‘³πŸ»‍♂ *_Haiman Raees_* <••••••••••••••••••••••••••••>

*_"""""""""""""""""""""""_*
πŸ“± _*Phone:*_
 08185819176
*_"""""""""""""""""""""""_*
🌐 _*Web:*_ www.haiman.com.ng

*_"""""""""""""""""""""""_*
πŸ–₯ _*Facebook:*_ www.facebook.com/HaimanRaees

*_""""""""""""""""""""""""_*
πŸŒ€ _*Twitter:*_ @HaimanRaees

*_"""""""""""""""""""""""_*
 πŸŽ‘ _*Instagram:*_ Haimanraees
*_"""""""""""""""""""""""_*
 πŸ“§ _*Email:*_ Infohaiman999@gmail.com
*_"""""<••••••••••••••••••••••••••••>

πŸ‘³πŸ»‍♂ *_Haiman Raees_* <••••••••••••••••••••••••••••>

*_"""""""""""""""""""""""_*
πŸ“± _*Phone:*_
 08185819176
*_"""""""""""""""""""""""_*
🌐 _*Web:*_ www.haiman.com.ng

*_"""""""""""""""""""""""_*
πŸ–₯ _*Facebook:*_ www.facebook.com/HaimanRaees

*_""""""""""""""""""""""""_*
πŸŒ€ _*Twitter:*_ @HaimanRaees

*_"""""""""""""""""""""""_*
 πŸŽ‘ _*Instagram:*_ Haimanraees
*_"""""""""""""""""""""""_*
 πŸ“§ _*Email:*_ Infohaiman999@gmail.com
*_"""""""""""""""""""""""_*
Miyan Bhai Ki""""""""""""""""""_*
Miyan Bhai Ki Daring...
Share:

PRINCE AHMAD AND THE FAIRY 06

🏻 *_PRINCE AHMAD AND THE FAIRY_* 🧚🏻‍♀🧚🏻‍♀🧚🏻‍♀

          *Part 06*
 _________/\________


'Good woman,' replied Prince Ahmed, 'you are not so far from help as you imagine. I am ready to assist you, and to convey you where you shall not only have all possible care taken of you, but where you will find a speedy cure; only get up, and let one of my people take you.'
At these words, the magician, who pretended illness only to know where the prince lived, did not refuse the kind offer he made her so freely, and to show her acceptance rather by action than by word, she made many affected efforts to get up, pretending that her illness prevented her. At the same time two of the prince's attendants alighted off their horses, helped her up, and set her behind another. They mounted their horses again, and followed the prince, who turned back to the iron gate, which was opened by one of his retinue who rode before. When he came into the outer court of the fairy's palace, without dismounting, he sent to tell her he wanted to speak to her.

The fairy Pari Banou came with all haste, not knowing what made Prince Ahmed return so soon. Not giving her time to ask him, he said, 'My princess, I desire you would have compassion on this good woman,' pointing to the magician, who was taken off the horse by two of his retinue: 'I found her in the condition you see, and promised her the assistance she stands in need of. I commend her to your care, and am persuaded that you will not abandon her.'
The fairy Pari Banou, who had her eyes fixed upon the pretended sick woman all the time that the prince was talking, ordered two of the women who followed her to take her from the two men that held her up, and carry her into the palace, and take as much care of her as they could.

Whilst the two women executed the fairy's commands, she went up to Prince Ahmed, and whispering in his ear said, 'Prince, I commend your compassion, which is worthy of you, but give me leave to tell you that I am afraid it will be but ill rewarded. This woman is not so ill as she pretends to be; and I am very much mistaken if she is not sent hither on purpose to cause you great trouble. But do not be concerned, let what will be devised against you; be persuaded that I will deliver you out of all the snares that may be laid for you. Go and pursue your journey.'

This discourse of the fairy's did not in the least alarm Prince Ahmed. 'My princess,' said he, 'as I do not remember I ever did, or designed to do, anybody an injury, I cannot believe anybody can have a thought of doing me one; but if they have, I shall not forbear doing good whenever I have an opportunity.' So saying, he took leave of the fairy, and set out again for his father's capital, where he soon arrived, and was received as usual by the sultan, who restrained himself as much as possible, to disguise the trouble arising from the suspicions suggested by his favourites.

In the meantime, the two women to whom the fairy Pari Banou had given her orders carried the magician into a very fine apartment, richly furnished. First they set her down upon a sofa, with her back supported with a cushion of gold brocade, while they made a bed, the quilt of which was finely embroidered with silk, the sheets of the finest linen, and the coverlid cloth of gold. When they had put her into bed (for the old sorceress pretended that her fever was so violent that she could not help herself in the least), one of the women went out and soon returned again with a china cup in her hand full of a certain liquor, which she presented to the magician, while the other helped her to sit up. 'Drink this,' said she, 'it is the water of the fountain of lions, and a sovereign remedy against all fevers whatsoever. You will find the effect of it in less than an hour's time.'

The magician, to dissemble the better, took it after a great deal of entreaty, as if she was very much averse to having it, but at last taking the china cup, and shaking her head, as if she did great violence to herself, swallowed the liquor. When she had lain down again, the two women covered her up. 'Lie quiet,' said she who brought her the china cup, 'and get a little sleep if you can; we will leave you, and hope to find you perfectly cured when we come an hour hence.'
The magician, who came not to act a sick part long, but only to discover Prince Ahmed's retreat, and what made him leave his father's court, being fully satisfied in what she wanted to know, would willingly have declared that the potion had had its effects then, so great was her desire to return to the sultan, and inform him of the success of her commission; but as she had been told that the potion did not operate immediately, she was forced to await the women's return.

To be continued.

<><><><><><>>><><><><><><>
___________________________________

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

<••••••••••••••••••••••••••••>

πŸ‘³πŸ»‍♂ *_Haiman Raees_* <••••••••••••••••••••••••••••>

*_"""""""""""""""""""""""_*
πŸ“± _*Phone:*_
 08185819176
*_"""""""""""""""""""""""_*
🌐 _*Web:*_ www.haiman.com.ng

*_"""""""""""""""""""""""_*
πŸ–₯ _*Facebook:*_ www.facebook.com/HaimanRaees

*_""""""""""""""""""""""""_*
πŸŒ€ _*Twitter:*_ @HaimanRaees

*_"""""""""""""""""""""""_*
 πŸŽ‘ _*Instagram:*_ Haimanraees
*_"""""""""""""""""""""""_*
 πŸ“§ _*Email:*_ Infohaiman999@gmail.com
*_"""""""""""""""""""""""_*
Miyan Bhai Ki Daring...
Share:

PRINCE AHMAD AND THE FAIRY 05

🏻 *_PRINCE AHMAD AND THE FAIRY_* 🧚🏻‍♀🧚🏻‍♀🧚🏻‍♀

          *Part 05*
 _________/\________

The Sultan of the Indies said this that his favourites might not know the impression their hints had made on his mind. He was, however, so much alarmed that he resolved to have Prince Ahmed watched, unknown to his grand vizier. For this end he sent for a sorceress, who was introduced by a private door into his room. 'My son Ahmed comes to my court every month; but I cannot learn from him where he resides, and I do not wish to force his secret out of him; but I believe you are capable of satisfying my curiosity, without letting him, or any of my court, know anything of the matter. You know that at present he is here with me, and is used to go away without taking leave of me, or any of my court. Go immediately out on the road, find out where he retires, and bring me word.'

The magician left the sultan, and knowing the place where Prince Ahmed found his arrow, went thither and hid herself near the rocks, so that nobody could see her.
The next morning Prince Ahmed set out by daybreak, without taking leave either of the sultan or of any of his court, according to custom. The magician, seeing him coming, followed him with her eyes, till all of a sudden she lost sight of him and his attendants.

The steepness of the rocks formed an insurmountable barrier to men, whether on horseback or on foot, so that the magician judged that there were but two ways; the prince had retired either into some cavern, or into some place underground, the abode of genies or fairies. When she thought the prince and his attendants were out of sight, she came out of the place where she had hidden herself, and went direct to the hollow where she had seen them go in. She entered it, and proceeded to the spot where it terminated in many windings, looking carefully about on all sides. But notwithstanding all her diligence she could perceive no opening, nor the iron gate which Prince Ahmed discovered. For this door was to be seen by and opened to none but men, and only to men whose presence was agreeable to the fairy Pari Banou, and not at all to women.

The magician, who saw it was in vain for her to search any further, was obliged to be satisfied with the discovery she had made, and returned to give the sultan an account. When she had told him what she had done, she added, 'Your majesty may easily understand, after what I have had the honour to tell you, that it will be no difficult matter to give you the satisfaction you desire concerning Prince Ahmed's conduct. To do this, I only ask time, and that you will have patience, and give me leave to do it without inquiring what measures I intend to take.'
The sultan was very well pleased with the magician's conduct, and said to her, 'Do as you think fit: I will wait patiently,' and to encourage her, he made her a present of a diamond of great value, telling her it was only an earnest of the ample reward she should receive when she had done him that important service, which he left to her management.

As Prince Ahmed, after he had obtained the fairy Pari Banou's leave to go to the Sultan of the Indies' court, never failed once a month, and the magician knew the time, she went a day or two before to the foot of the rock where she had lost sight of the prince and his attendants, and waited there with a plan she had formed.
The next morning Prince Ahmed went out as usual at the iron gate with the same attendants as before, and passed by the magician, whom he knew not to be such. Seeing her lie with her head on the rock, complaining as if she were in great pain, he pitied her, turned his horse about and went and asked her what was the matter, and what he could do to relieve her.
The artful sorceress, without lifting up her head, looked at the prince, and answered in broken words and sighs, as if she could hardly fetch her breath, that she was going to the city, but on the way thither was taken with so violent a fever that her strength failed her, and she was forced to stop and lie down, far from any habitation, and without any hope of assistance.

To be continued.

<><><><><><>>><><><><><><>
___________________________________

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

<••••••••••••••••••••••••••••>

πŸ‘³πŸ»‍♂ *_Haiman Raees_* <••••••••••••••••••••••••••••>

*_"""""""""""""""""""""""_*
πŸ“± _*Phone:*_
 08185819176
*_"""""""""""""""""""""""_*
🌐 _*Web:*_ www.haiman.com.ng

*_"""""""""""""""""""""""_*
πŸ–₯ _*Facebook:*_ www.facebook.com/HaimanRaees

*_""""""""""""""""""""""""_*
πŸŒ€ _*Twitter:*_ @HaimanRaees

*_"""""""""""""""""""""""_*
 πŸŽ‘ _*Instagram:*_ Haimanraees
*_"""""""""""""""""""""""_*
 πŸ“§ _*Email:*_ Infohaiman999@gmail.com
*_"""""""""""""""""""""""_*
Miyan Bhai Ki Daring...

Share:

Total Pageviews

Featured post

WAƘAR CORONAVIRUS 01

WAƘAR CORONAVIRUS 01  Bissmillahi da sunan rabbana  Haiman ayau zan fara batuna Tsira da amincin Allah ga adali Manzona Da Sahabbai da Tabi’...

Blog Archive