Showing posts with label Ilimin Addinin Musulunci (Islamic Studies). Show all posts
Showing posts with label Ilimin Addinin Musulunci (Islamic Studies). Show all posts

Tuesday, 13 August 2019

THE TEN ACCURSED WOMEN

*THE TEN ACCURSED WOMEN*

_The following are the ten sinful women or those women who are accursed and who will be removed from the mercy of Allaah
 ﺗﻌﺎﻟﻰ :_
*1. Tattooing: the one who does it and the one who gets it done.*

*2. Plucking the eyebrows: the doers and the one who gets it done.*

*3. Artificially creating space between the teeth to look beautiful: the doers and the one who gets it done.*
Source (Hadith): ‘Abd-Allaah ibn Mas’ood said: I heard the Messenger of Allah saying,
❝ Allah has cursed the woman who does tattoos and the one who has them done, the woman who plucks eyebrows (al-naamisah) and the one who has it done (al-mutanammisah), and the one who files her teeth for the purpose of beauty, altering the creation of Allaah. ❞
(Narrated by al-Bukhaari, 5931; Muslim, 2125)

*4. Adding false hair: the provider of false hair and the one who gets it done.*
Source (Hadith): Narrated Ibn `Umar and Abu Hurairah : The Prophet ﷺ has cursed the lady who lengthens her hair artificially and the one who gets her hair lengthened, and also the lady who tattoos (others) and the one who gets herself tattooed.
(Saheeh al-Bukhaaree (5933, 5934, 5937, 5940, 5942, 5947, ) and Saheeh Muslim (5298, 5300) and also reported on the authority of `Aaishah)

*5. The woman whose husband is angry at her:*
Source (Hadith): Narrated Abu Hurairah:
The Prophet said,
❝ If a woman spends the night deserting her husband's bed (does not sleep with him), then the angels send their curses on her till she comes back (to her husband). ❞
(Saheeh Buhari (3237, 5193, 5194) and Saheeh Muslim (3366, 3368))

*6. Those who imitate men:*
Source (Hadith): Narrated Ibn `Abbaas: Allah’s Messenger ﷺ cursed those men who are in the similitude (assume the manners) of women and those women who are in the similitude (assume the manners) of men. (Saheeh al-Bukhaaree (5885))

*7. Those Women who are Ungrateful to their Husband:*
Narrated Ibn 'Abbas: The Prophet said,
❝ I was shown the Hell-fire
and that the majority of its dwellers were women who were ungrateful. ❞ It was asked, ❝ Do they disbelieve in Allah? ❞ (or are they ungrateful to Allah? The prophet replied, ❝ They are ungrateful to their husbands and are ungrateful for the favors and the good (charitable deeds) done to them. If you have always been good to one of them and then she sees something in you (not of her liking), she will say, 'I have never received any good from you. ❞
(Saheeh al- Bukhaaree Vol. 7 Hadith no.5197)

*8. Those Women who wears Perfume and goes out (to the market or mosque):*
It was narrated from Abu Moosa (Radiyyallahu Anhu) that the Prophet said, ❝ If a woman puts on perfume and passes by people so that they can smell her fragrance, then she is such and such, ❞ and he (Salalahu Alayhi Wasalam) spoke sternly - meaning an adulteress (zaaniyah).
(Narrated by Abu Dawood (4173) and al-Tirmidhi (2786); classed as saheeh by Ibn Daqeeq al-Eid in al-Iqtiraah (126) and by Shaykh al-Albaani in Saheeh al-Tirmidhi)
N.B : _It is not permissible for women to put on perfume, whether she is going to the mosque or anywhere else; rather it is narrated that women are specifically forbidden to use perfume when going to the mosque._
Source (Hadith): It was narrated that Zaynab, the wife of ‘Abd-Allah ibn Mas‘ood (may Allah be pleased with her and her husband) said: The Messenger of Allaah said to us,
❝ _If one of you (women) wants to go to the mosque, let her not put on perfume._❞
(Saheeh Muslim (443))

*9. Women making a wanton display of themselves (Tabarruj) and showing their charms and not adhering to correct Islamic hijab and noble Islamic manners.*

*10. Those Women who pile their hair on top of their heads(camel hump hijab), they will not see Paradise or smell its fragrance:*

Narrated Abu Hurayrah (Radiyyallahu Anhu) that the Prophet ﷺ said:
❝ _There are two types of the people of Hell whom I have not seen: men with whips like the tails of cattle with which they strike the people, and women who are clothed but naked, walking with an enticing gait, with something like the humps of camels on their heads. They will not enter Paradise nor even smell its fragrance, and its fragrance can be smelled from such and such a distance._ ❞
(Saheeh Muslim)

Al-Nawawi said concerning the meaning of this passage:

“clothed yet naked”

 means that they will uncover part of their bodies to show their beauty, so they will be clothed yet naked. And it was said that they will wear thin clothes which shows what is beneath them, so they will be virtually clothed yet naked.

     *May Allah forgive our imperfection*.Ameen.

FALALAR ZIYARA DA SON 'YAN UWA

FALALAR ZIYARAR YAN UWA DA KUMA SAN JUNA SABODA ALLAH.

Zayara da sadar da zuminci da yn soyayya dan Allah,yana cikin mafi girman aiyukan alkhairi da suke samu soyuwa da matsayi awajan Allah, shiyasa Annabi s.a.w ya kwadaitar damu yinsu agurare masu yawa kuma shima yayi hakan a aikace.

1-Manzon Allah s.a.w yace:
(Lallai Allah zai ce a ranar Alqiyama:Ina masu yin Soyayya dan girmana "ma'ana masu yin soyayya dan Allah dan girman Allah" a yau zan sanya su a inuwata ranar da babu wata Inuwa sai Inuwata).
@صحيح مسلم

2-Manzon Allah s.a.w yana cewa:
(Abubuwa guda ukku wanda ya samesu ya sami dandanon zakin Imani,
-Allah da Manzonsa su sukafi soyuwa agare shi fiye da dukkan komai.
-Kuma yana son bawane badan komai ba sai dan Allah.
-Kuma yana kyamata a koma cikin kafirci bayan Allah ya tsamoshi daga cikinsa kamar yadda yake kyamatar a sanya shi wuta).
@صحيح البخاري - رقم: (21)

3-Annabi s.a.w yana cewa:
(Lallai wani mutum ya tafi ziyarar dan uwansa zuwa wani gari,sai Allah ya tura masa Mala'ika akan hanyarsa,sai Mala'inkan ya tambayesa ina zakaje?? Sai yace: zanje ziyarar dan uwana a wancan gari,sai Mala'ikan yace:Shin zakajene dan kwadayin wani abu da kakeso ya baka?sai yace: A'a babu abinda zai kaini zuwa wajan sai dan ina sonsa dan Allah kadai.sai Mala'ikan yace da shi: Ni dan Sakon Allah ne,hakika Allah yana sanka kamar yadda kake son dan uwanka dashi).
@صحيح مسلم - رقم: (2567)

4- 3-Annabi s.a.w yana cewa:
(Imanin dayanku baya cika har sai ya soma dan uwansa irin abinda yake soma kansa).
@صحيح البخاري - رقم: (13-45)

5-Manzon Allah s.a.w yana cewa:
(Duk wanda yaje duba marar lafiya ko ya kaiwa dan uwansa ziyara dan Allah,sai wani mai kira yayi kira yace:
Ka dace ka rabauta kuma an tanada maka mazauni acikin aljanna) حسنه الألباني ف صحيح الترمذی @

6-Manzon Allah s.a.w yana cewa:
(Mutumin da ya kai ziyara ga dan uwansa wani gari dan Allah,yana samun aljanna).
@حسنه الألباني في صحيح الجامع - رقم: (2604)

7-Manzon Allah s.a.w yana cewa:
(Allah madaukakin sarki yana fada:
Soyayyata ta wajaba ga masoya guda biyu da sukeyin soyayya sabodani,da masu jama da junansu sabodani,...... da kuma masu ziyartar junansu sabodani).
@صححه الألباني في
📚 صحيح الجامع - رقم: (4331)

8-Annabi s.a.w yana cewa:
(Lallai mafi cikar samun matsayi a musulinci shine mutum yayi soyayya dan Allah kuma yayi kiyayya saboda Allah).
@الألباني في صحيح الجامع - رقم: (2009)

Allah ka bamu ikon yi soyayya da kuma ziyarar yan uwanmu da abokin arziki da sauran musulmai dan Allah.

HUJJA AKAN SHIGAR ALJANI JIKIN ƊAN ADAM

HUJJA A KAN SHIGAN ALJANI JIKIN DAN-ADAM


A nazari da muka yi jiya cikin Dalilan Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi na kore shigan Aljani jikin Dan-Adam, ya bayyana mana cewa; babu hujja ga Dr. Gumi a cikin Ayar nan ta Suratun Nahl da take kore "Sultani" ga Shaidan a kan Muminai, saboda ma'anar kalmar "sultan" a cikin Ayar ita ce: "Hujja" ba "karfi da iko" ba.
Kuma ko da an samu wasu sun fassara Ayar da haka to ba za ta zama Nassi Sarihi ba, saboda kalmar "Sultan" din tana daukar ma'ana fiye da daya, alhali kalma ba ta zama Nassi sai in ba ta da ma'ana fiye da daya.
Sa'annan ko da a ce: Kalmar Nassi ce to Nassi ne "Aam", wato gamamme, alhali mun kawo Hadisin Bukhari da Muslim da yake tabbatar da gudanar Shaidan a magudanan jinin Mutum. Don haka Hadisin ya khassase Umumin Ayar, saboda a wajen Jumhurin Malamai Hadisi "Ahaad" yana khassase Ayar Qur'ani. Kuma in ya khassase din, Dalalar Hadisin ya fi karfi a kan na Umumin Ayar, shi ya sa suke cewa; Dalalar "Aam" zato ne, Dalalar "Khaas" kuma yakini ne.
Wannan duka haka yake a wajen Jumhurin Malaman Fiqhu da Usul, kamar yadda muka nakalto daga Babban Malamin Malikiyya Al- Qarafiy a Littafinsa na Usul wanda Dr. Gumi ya yi aiki a kansa a Digirinsa na biyu (Masters).
To a yau kuma insha Allah za mu kawo Dalili ne a kan tasirin da Shaidani yake yi a jikin Dan-Adam.
Kasancewar ya tabbata a cikin Hadisin Safiyya Matar Annabi (saw); Shaidan yana shiga jikin Dan-Adam yana gudana a cikin magudanan jininsa, to haka kuma Shaidan din yana yin tasiri a kansa ya shafe shi da hauka ya cutar da shi.
Allah ya ce:
{ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﺄْﻛُﻠُﻮﻥَ ﺍﻟﺮِّﺑَﺎ ﻟَﺎ ﻳَﻘُﻮﻣُﻮﻥَ ﺇِﻟَّﺎ ﻛَﻤَﺎ ﻳَﻘُﻮﻡُ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻳَﺘَﺨَﺒَّﻄُﻪُ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﺲِّ { ‏[ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ : 275 ]
A cikin wannar Ayar Allah ya tabbatar da cewa; Shaidan yana buge mutum ya shafe shi da hauka.
MA'ANAR KALMAR ( ﻳَﺘَﺨَﺒَّﻄُﻪُ ‏) :
Ma'anar kalmar: ( ﻳَﺘَﺨَﺒَّﻄُﻪُ ‏) a Yaren Larabci, ita ce: yana buge shi.
Al- Jauhariy ya ce:
[ ﺧﺒﻂ ‏] ﺧﺒﻂ ﺍﻟﺒﻌﻴﺮ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻴﺪﻩ ﺧﺒﻄﺎ : ﺿﺮﺑﻬﺎ .
ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺻﺤﺎﺡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏( /3 1121 )
Ibnu Faris ya ce:
( ﺧﺒﻂ ‏) ﺍﻟﺨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﺎﺀ ﺃﺻﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻁﺀ ﻭﺿﺮﺏ . ﻳﻘﺎﻝ ﺧﺒﻂ ﺍﻟﺒﻌﻴﺮ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻴﺪﻩ : ﺿﺮﺑﻬﺎ . ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺧﺒﻂ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺿﺮﺑﻪ ﻟﻴﺴﻘﻂ . ﻭﻗﺪ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻟﺪﺍﺀ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ : ﺍﻟﺨﺒﺎﻁ، ﻛﺄﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺘﺨﺒﻂ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﺇﻻ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺒﻄﻪ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺲ { ‏[ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ : 275 ‏] .
ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ‏( /2 241 (
Haka su ma Malaman Ma'anonin Kalmomin Al- Qur'anin suka fassara.
Abu Ubaid ya ce: a Larabci ana amfani da Kalmar ( ﻳَﺘَﺨَﺒَّﻄُﻪُ ‏) a bugu/duka da mutum zai fadi a kasa, imma saboda hauka da fitar hankali ko waninsa:
( ﺧﺒﻂ ‏) ﻭﻗﻮﻟﻪ : } ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺒﻄﻪ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺲ { ﺃﻱ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ‏[ /87 ﺏ ‏] ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻨﻮﻧﻪ ﺃﻱ ﺃﺻﺮﺥ ﻓﺴﻘﻂ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺍﻟﺒﻌﻴﺮ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﺼﺮﻋﻪ ﻓﻘﺪ ﺧﺒﻄﻪ ﻭﺗﺨﺒﻄﻪ .
ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ‏( /2 529 )
Haka shi ma Ragib Al- Asfahaniy ya ce; shi ne duka maras tsari:
ﺍﻟﺨﺒﻂ : ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺘﻮﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ‏( ﺹ : 273 )
Saboda haka Kalmar ( ﻳﺘﺨﺒﻄﻪ) ma'anarta a Larabci ita ce: duka da bugu wanda yake kayar da mutum ya fadi a kasa.
MA'ANAR KALMAR ( ﺍﻟﻤﺲ ):
Ita kuma Kalmar ( ﺍﻟﻤﺲ ) tana zuwa ne da ma'anar, shafa mai cutarwa da rashin lafiya ko hauka, Al- Ragib ya ce:
ﻭﺍﻟﻤﺲ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺫﻯ .
ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ‏( ﺹ : 767 )
Shi ya sa Allah ya hakaito mana daga Annabi Ayyub (as) ya ce:
{ ﻭَﺍﺫْﻛُﺮْ ﻋَﺒْﺪَﻧَﺎ ﺃَﻳُّﻮﺏَ ﺇِﺫْ ﻧَﺎﺩَﻯ ﺭَﺑَّﻪُ ﺃَﻧِّﻲ ﻣَﺴَّﻨِﻲَ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥُ ﺑِﻨُﺼْﺐٍ ﻭَﻋَﺬَﺍﺏٍ { ‏[ ﺹ : 41 ]
A wannar Ayar Allah ya tabbatar mana da cewa; Shaidan yana shafan mutum da abu mai cutarwa.
Kuma Allah ya tabbatar da cewa; shafa yana kasancewa ne da cutarwa a cikin Ayoyi da dama:
{ ﻭَﺇِﺫَﺍ ﻣَﺲَّ ﺍﻟْﺈِﻧْﺴَﺎﻥَ ﺍﻟﻀُّﺮُّ { ‏[ ﻳﻮﻧﺲ : 12 ]
Ya ce:
{ ﺇِﺫَﺍ ﻣَﺴَّﻜُﻢُ ﺍﻟﻀُّﺮُّ ﻓَﺈِﻟَﻴْﻪِ ﺗَﺠْﺄَﺭُﻭﻥَ { ‏[ ﺍﻟﻨﺤﻞ : 53 ]
Ya ce:
{ ﻭَﺇِﺫَﺍ ﻣَﺴَّﻜُﻢُ ﺍﻟﻀُّﺮُّ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ { ‏[ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ : 67 ]
Ka ga a wurare da yawa in Allah ya ambaci cutuwa ( ﺍﻟﻀﺮ ) sai ya yi amfani da Kalmar shafa ( ﺍﻟﻤﺲ ).
Don haka wadannan Ayoyi suna tabbatar mana cewa; in an ce: Shaidan ya buge mutum ya shafe shi, ma'ana ya cutar da shi kenan. Kuma ga shi har Shaidan ya shafi Annabi Ayyub (as) ya cutar da shi da azabtarwa.
Haka kuma ita Kalmar ( ﺍﻟﻤﺲ ) a Larabci tana daukar ma'anar Hauka. Abu Ubaid ya ce:
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺒﻄﻪ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺲ { ﺍﻟﻤﺲ : ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ .
ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ‏( /6 1751 )
Wannan ya sa a Larabci ake kiran wanda yake da hauka da ( ﺍﻟﻤﻤﺴﻮﺱ) wato; wanda Shaidani ya shafe shi da hauka:
Al- Jauhariy ya ce:
ﻭﺍﻟﻤﻤﺴﻮﺱ : ﺍﻟﺬﻯ ﺑﻪ ﻣﺲ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﻥ .
ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺻﺤﺎﺡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏( /3 978 )
Ibnu Faris ya ce:
ﻭﺍﻟﻤﻤﺴﻮﺱ : ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻪ ﻣﺲ، ﻛﺄﻥ ﺍﻟﺠﻦ ﻣﺴﺘﻪ .
ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ‏( /5 271 )
Saboda haka abin da ya gabata shi ne ma'anonin wadannan kalimomi guda biyu ( ﻳﺘﺨﺒﻄﻪ ‏) , ‏( ﺍﻟﻤﺲ ) da suka zo a cikin Ayar.
FASSARAR MALAMAN TAFSIRI GA AYAR:
Ga fassarar Malaman Tafsiri kuma kamar haka:
1- Ibnu Jarir ya ce:
ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﺭﻫﻢ ﺇﻻ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺒﻄﻪ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺲ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ : ﻳﺘﺨﺒﻠﻪ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺒﻄﻪ ﻓﻴﺼﺮﻋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺲ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ، ﻭﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ = ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻁ ﻫﺠﺮ ‏( /5 38 - 39 )
Sai ya ruwaito haka daga Magabata Masana Tafsiri:
(1) Qatada ya ce:
ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ : } ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺇﻻ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺒﻄﻪ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺲ { ‏[ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ : 275 ‏] ﻗﺎﻝ : ‏« ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺨﺒﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺒﻠﻪ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ‏»
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ = ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻁ ﻫﺠﺮ ‏( /5 40 )
(2) Al- Rabee'i ya ce:
ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ، ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ : } ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﻛﻠﻮﻥ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺇﻻ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺒﻄﻪ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺲ { ‏[ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ : 275 ‏] ﻗﺎﻝ : ‏« ﻳﺒﻌﺜﻮﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺑﻬﻢ ﺧﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ‏»
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ = ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻁ ﻫﺠﺮ ‏( /5 40 )
MA'ANAR KALMAR ( ﺧﺒﻞ ):
Ma'anar Kalmar ( ﺧﺒﻞ ) ita ce Hauka da rashin lafiya da rikicewa:
* Al- Ragib ya ce:
ﺍﻟﺨﺒﺎﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻓﻴﻮﺭﺛﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎ، ﻛﺎﻟﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺮﺽ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ‏( ﺹ : 274 )
*Al- Jauhariy ya ce:
ﻭﺍﻟﺨﺒﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ : ﺍﻟﺠﻦ . ﻳﻘﺎﻝ : ﺑﻪ ﺧﺒﻞ، ﺃﻱ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺭﺽ . ﻭﻗﺪ ﺧﺒﻠﻪ ﻭﺧﺒﻠﻪ ﻭﺍﺧﺘﺒﻠﻪ، ﺇﺫﺍ ﺃﻓﺴﺪ ﻋﻘﻠﻪ ﺃﻭ ﻋﻀﻮﻩ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺻﺤﺎﺡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏( /4 1682 )
* Ibnu Faris ya ce:
ﻓﺎﻟﺨﺒﻞ : ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ .
ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ‏( /2 242 )
* Abu Ubaid ya ce:
ﻗﻮﻟﻪ : } ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺩﻭﻛﻢ ﺇﻻ ﺧﺒﺎﻻ { ﻭﺍﻟﺨﺒﺎﻝ ﻭﺍﻟﺨﺒﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺍﻷﺑﺪﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﻝ، ﻭﻳﻘﺎﻝ : ﺧﺒﻠﺔ ﺍﻟﺠﻦ، ﻭﺑﻪ ﺳﻤﻰ ﺍﻟﺠﻦ ﺍﻟﺨﺒﻞ
ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ‏( /2 530 )
(3) Shi ya sa Al- Suddiy ya fassara shi da Hauka kai tsaye inda ya ce:
ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﻱ : } ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﻛﻠﻮﻥ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺇﻻ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺒﻄﻪ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺲ { ‏[ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ : 275 ‏] ‏« ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ‏»
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ = ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻁ ﻫﺠﺮ ‏( /5 41 )
2- Al- Wahidiy ya ce:
{ ﺇﻻ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺒﻄﻪ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ { ‏[ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ : 275 ‏] ﺍﻟﺘﺨﺒﻂ ﻣﻌﻨﺎﻩ : ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺘﻮﺍﺀ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻠﺬﻱ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻭﻻ ﻳﻬﺘﺪﻱ ﻓﻴﻪ : ﻳﺨﺒﻂ ﺧﺒﻂ ﻋﺸﻮﺍﺀ .
ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻝ ﺯﻫﻴﺮ :
ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻳﺎ ﺧﺒﻂ ﻋﺸﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺼﺐ ... ﺗﻤﺘﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺨﻄﺊ ﻳﻌﻤﺮ ﻓﻴﻬﺮﻡ
ﻭﺗﺨﺒﻄﻪ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ : ﺇﺫﺍ ﻣﺴﻪ ﺑﺨﺒﻞ ﺃﻭ ﺟﻨﻮﻥ، ﻳﻘﺎﻝ : ﺑﻪ ﺧﺒﻄﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﻥ .
ﻭﻗﻮﻟﻪ : ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﻤﺲ : ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ، ﻳﻘﺎﻝ : ﻣﺲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﻤﺴﻮﺱ ﻭﺑﻪ ﻣﺲ ﻭﺃﻟﺲ .
ﻭﺃﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻴﺪ، ﻛﺄﻥ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻳﻤﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻴﺠﻨﻪ، ﺛﻢ ﺳﻤﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﻣﺴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻳﺘﺨﺒﻄﻪ ﺑﺮﺟﻠﻪ ﻓﻴﺨﺒﻠﻪ، ﻓﺴﻤﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﺧﺒﻄﺔ .
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﻮﺍﺣﺪﻱ ‏( /1 394 )
3- Al- Bagwiy ya ce:
{ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺲ { ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﻳﻘﺎﻝ : ﻣﺲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﻤﺴﻮﺱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ، ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ : ﺃﻥ ﺁﻛﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﻛﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻉ .
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ - ﻃﻴﺒﺔ ‏( /1 341 ‏) ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﺒﻐﻮﻱ ‏( /8 49 )
Ga shi kamar yadda muka gani, duka wadannan Malaman Tafsiri suna fassara Ayar ce da bugun Aljani da hauka, kuma ga shi mun ga ma'anar kalmomin Ayar a wajen Malaman Yaren Larabci. Kuma kamar yadda muka gani; Allah ya tabbatar mana da cewa; Shaidan ya shafi Annabi Ayyuba (as) da cuta da azaba.
Wannar Aya ta Annabi Ayyub (as) ita take kara rushe kafa hujja da Dr. Gumi ya yi da Ayar "Sultan" ta Suratun Nahl, da yake cewa: Shaidan ba shi da wani karfi da ikon cutarwa a kan mutum.
Don haka muna fatan Dr. Gumi zai yi nazari cikin ma'anonin wadannan Ayoyin da Dalalarsu.
Sa'annan kuma Dr. Gumi ya ce; Shigan Aljani jikin Dan-Adam Aqida ce ta Kiristoci, alhali kuwa wannan ba matsala ba ne, saboda mu Qur'ani da Sunna ne suka zo mana da shi ba daga wajen Kiristocin muka dauko ba. In abu ya tabbata a Qur'ani da Sunna babu damuwa in an same shi a cikin Littatafai da suka gabaci Qur'ani.
Allahu A'alam.

Monday, 22 July 2019

MU KYAKYATA SALLAR MU

MU KYAUTATA SALLARMU

Sallah itace ruhin addini kuma itace zuciya da tushin addini,itace gada da take bambamce tsakanin musulmi da kafiri,sallah itace farkon abinda za'a fara yin hisabi acikin aiyukan bawa aranar alqiyama,idan sallah tayi kyau to sauran aiyuka sun kubuta sun tsira.

Annabi SAW Yana cewa:
(Lallai mutum zai iyayin Sallah tsawon shekara Sittin,Amma Allah bai karbi Sallarsa,saboda rashin cikata, baya cika [kyautata] Ruku'insa da Sujadarsa acikin Sallah).
@Daga Abi Hurairata R.A,Albany yace Hadisine Mai Darajar Hasan acikin Saheehut Targhreb 529:

Manzon Allah SAW yaga wani mutum yana Sallah baya cika ruku'insa kuma yana gaggawa acikin Sujadarsa. sai Annabi SAW yace:
(Da wannan mutuman ya mutu yana irin wannan Sallar da yamutu akan Tafarkin da ba na Annabi SAW ba).
@Daga Amru bin Aas R.A,Albany yace Hadisine Hasan.acikin Littafinsa ;
ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻭﻳﺢ -ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻗﻢ 118

Umar Bin Khaddab R.A yana cewa:
"Mutum zai tsofa har yayi furfura acikin musulunci amma Allah bai karbi koda raka'a gudaba na Sallarsa ba, sai akace masa sabodame? sai yace saboda baya ciki Ruku da Sujada acikin Sallarsa"....

Imam Shafi'i da Ahmad da Ishaq suna cewa:
"Duk wanda baya kyautata ruku'insa da Sujadarsa to Sallarsa batacciyace"....Allah ka bamu ikon kyautata sallar mu.

Monday, 15 July 2019

OFFERING SALUTATIONS [Salawaat] ON OUR BELOVED PROPHET MUHAMMAD (Sallallahu Alaihe Wasallam), IT'S MERIT and EXCELLENCE.

OFFERING SALUTATIONS [Salawaat] ON OUR BELOVED PROPHET MUHAMMAD (Sallallahu Alaihe Wasallam), IT'S MERIT and EXCELLENCE.

 Bismillahir Rahmaanir Raheem.

PROPHETS and MESSENGERS have always served as a link between the Creator and the created. They are the only source of divine guidance for mankind. It is only through them that we recognize our CREATOR and are able to distinguish right from wrong and vice from virtue. They are the ones who lead us light by practicing the Message they were sent with. They taught why and how to please ALLAH (Perfect is HE) and they are the ones who have warned us against ALLAH displeasure and wrath. Reward and punishment and success and failure, Aayah 43 of Surah Al-Aa’raf tells us that the people favoured for Paradise while entering will say:
“Praise be to ALLAH, Who guided us to this [Paradise]: had ALLAH not guided us, we would have never found the way…”
And they will soon add: “without doubt the Messengers of our Lord brought the Truth.”

The status which has been given to our beloved Prophet Muhammed (Sallallahu alaihi wasallam) among all Prophets and Messengers is UNIQUE. He is superior most and excels all among Allah’s creation, Last in the chain of Prophets, being the greatest benefactor of humanity, in him (Sallallahu alaihi wasallam) culminates the perfection of all earlier Messages. We are indebted to him more than anyone else because he connected us with ALLAH (The king of Kings) and the only way to express our gratitude to him is to submit supplication to ALLAH that HE may shower HIS blessings upon him (Sallallahu alaihi wasallam) and raise his status to the degree which only HE, ALLAH knows best. Its important we dont forget him in our dua in an effort to gain mercy from ALLAH. For how to remember him as he thought us? don't miss my afternoon reminder. *_We ask ALLAH to protect us from any religious innovations and keep guiding our eemaan through the teachings of our beloved Prophet (sallallahu alaihi wasallam)_*. Aameen.

Sunday, 7 July 2019

DON'T BLAME ANYONE FOR YOUR MISFORTUNE

 DON'T BLAME ANYONE FOR YOUR MISFORTUNE

BismilLaahir Rahmaanir Raheem.

Islam teaches us to take responsibility for our actions and our situation without blaming others. Blaming others is so often used as an excuse to avoid necessary introspection and self-improvement.
Co we
Abu Dharr may Allah be pleased with him reported: The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said that Allah the Exalted said:
يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ
O my servants, it is only your deeds that I record for you and then recompense for you, so let him who finds good praise Allah and let him who finds other than that blame no one but himself. Sahih Muslim 2577.

Ibn Rajab may Allah be pleased with him comments on this tradition, saying:
وَيَكُونُ مَأْمُورًا بِلَوْمِ نَفْسِهِ عَلَى مَا فَعَلَتْ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي وَجَدَ عَاقِبَتَهَا فِي الدُّنْيَا
The believer has been commanded to blame himself for the sins he committed for which he is punished in the world.
Jami’ Al-Ulum wal Hikam 2/53.

Evil exists due to the choices people make. Whenever something bad happens to us, even if it apparently comes from others, it has only been decreed by Allah as a trial or a punishment because of our sins.
Allah says:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
Corruption has appeared throughout the land and sea by what the hands of people have earned, so He may let them taste part of what they have done that perhaps they will return. Surat Ar-Rum 30:41
And Allah says:
وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ
Whatever disaster strikes you is for what your hands have earned, yet He pardons much. Surat Ash-Shura 42:30

In fact, we must expect such trials and prepare for them by strengthening our faith and developing the quality of patience. Allah promises us that such trials are coming.
Allah said:
أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
Do people think that they will be left to say we believe, and they will not be tried?
Surat Al-Ankabut 29:2.
Therefore, the correct course of action is not to blame others for the trials decreed by Allah, but rather to respond to trials with humility. We must understand that trials are sent to test our faith and bring us back to the straight path, whereas Satan tempts us to react to trials with arrogance. To be continued on what Allh says in regards to satan's attempts to make us blame others. May ALLAH keep guiding us from any satanic influences. Aameen.

WASU TAMBAYOYI DA YA KAMATA MU SAN AMSOSHIN SU

GA WASU TAMBAYOYI DAYAKAMA MUSULMAI SU AMSASU
Ka ranta zaka/ki amfana

Awane wata akafara saukar da QUR,AN?
                     muharram
                     ramadan√
                     safar
                     rajab
1surori nawane a Qur'ani?
110
100
60
114√
2wane annabine aka saukarma zabura?
                    \A/ Musa
                    \B/Isa
                    \C/Dauda√
                    \D/Ibrahim
3kalmomi nawane a Qur,ani?
86,430
86,340
83,640√
83,460
4wane annabine aka kirashi mai hikima?
                         ibrahim
                         yusuf
                         lukman√ {amma ba annabi bane}
5wane garine akakira da BALADUL,AMIN a Qur,an?
                          madina
                          makkah√
                          sham
                          sin
6wace matace ALLAH ya ambaci ainihin sunanta a Qur,an?
                         maryam√
                         khadija
                         aisha
                         hauwa,u
7surori nawa aka saukar a MAKKAH?
86√
114
28
60
8awane gari akasaukar da surar karshe?
                          makkah
                          madina√
                          sham
9wannene wanda basunan ranar tashin al,qiyamaba a QUR,AN?
             yaumIl,jam,i
             yaumil tagabun
             yaumil fasli
             yaumil fana,i√
10awace surace aka bada tarihin ASHABUL KAHFI?
                          baqra
                          Jinni
                          kahfi√
11surori nawane suka fara da QAD?
1√
2
3
4
12surori nawane suka fara da INNA?
6
8
7
4√
13awace surace babu harafin RA?
                            ikhlasi√
                            nasi
                            falaq
                            ma,un
14awace sura aka ambaci annabi yusuf banda suratul YUSUF?
                            ahzab
                            gafir
                            rum
                            nur√
15sau nawa aka ambaci FABI,AYYI,A,LA,I RABBIKUMA TUKAZZIBAN?
26
36
31
28
16surori nawane sunayensu lokacin SALLAH NE?
4
1√
2
3
15waccece wadda ba suraba a QUR,AN?
            suratul waqi,A
            suratul musa√
            suratul maryam
            suratul Ibrahim
16wace surace bata fara da BISMILLAHI ba?
                          tawba√
                          hudu
                          yunus
                          anbiya,i
17awane garine akafara saukar da SURAR farko?
                          madina
                          makkah√
                          sham
                          sin
18wace surace sunanta sunan YAKI NE?
                         ahzab√
                         hahsri
                         ankabut
                         gashiya
19wacce surace take karewa da harafin DAL?
                           nasi
                           falaq
                           kawsar
                           ikhlasi √
20wane masallacine ba,a ambata a QUR,AN?
               masjid haram
               masjid quba√
               masjid aqsa
               masjid nabi
21surori nawane suka fara harafi daya (1) kacal?
3√
5
4
2
22wannene ba sunan gunkiba a QUR,AN?
                            lata
                            uzza
                            goga√
                            wudda
23menene zinatul hayatud DUNYA A QUR,AN?
          malu wal banuna√
          insi wal jinni
          la,ibun walahwu
          barri wal bahar
24wane gidane mafi raunin gida da,aka ambata a QUR,AN?
             gidan tururuwa
             gidan gizo gizo√
             gidan sauro
             gidan tsuntsu
25wace surace tafara da lafazin SURATUN?
                             nur
                             rum
                             ahzab
                             saffaf
26mene sunan bishiyar datake acikin aljannah?
                            khuldi√
                            janna
                            zaytun
                            zaqum
27wace surace yafi tsayi a QUR,AN?
                          nisa,i
                          baqra√
                          al,imran
                          yusuf
28wace surace sunanta sunan tafkine?
                          ahzab
                          gashiya
                          kawsar√
                          namli
28wane mala,ikane ba,a ambace shiba a QUR,AN?
                         jibirilu
                         azara,ilu√
                         harut
                         mika,ilu
30wanene wanda ba sunan QUR,AN BA?
                        al,furqan
                        al,kitab
 al,nur al,shams√
Pls share for the sake of Allah.
Masha Allah!!!

Wednesday, 3 July 2019

MUHIMMANCIN YIN SALLAR ASUBAH A CIKIN JAM'I

Muhimmancin Samun Jami'in Sallar Asuba

SALLAR ASUBAHI sallah ce mai muhimmanci. Allah ya rantse da lokacinta a cikin al-kur'ani.

Allaah yace:-
( والفجر وليال عشر )
Saboda muhimmancin ta ne Allaah ya kirata da sunan "QUR'AANUL FAJR"
Allaah yace:-
( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً )

Dan uwa za ka tauye wa kanka lada mai yawa idan baka tashi ka je ka sallace ta ba.

Za ka rasa darajoji masu dimbin yawa idan ka gagara tashi don sallarta.

Ka tuna fa ita ce Sallar da take yi wa munafukai nauyi

Manzon Allah (SAW) ya ce Nafilar asubahi ta fi duniya da abinda yake cikin ta.
((ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها))

الله اكــــــــــــــــــبر

Idan har raka'atal Fajri ta fi duniya da abinda yake cikin ta, to ya kake ganin ita kanta Sallar Asubahin?

KANA SON A DASA MAKA BISHIYA A ALJANNA?

Manzon Allah (SAW) ya ce: "Duk wanda ya ce 'Subhanallah, Walhamdulillah, Wala'ilaha Illallah, Wallahu Akbar', za'a dasa masa bishiya a Aljanna da kowanne daya daga cikin su".

Silsilatul Ahaadiisus Sahiha 2880.

Me kake tsammani bayan ka idar da Sallah ka zauna ka yi ta wadannan zikirorin?

Me kake zaton ma'anar za'a dasa maka bishiya a Aljanna? Idan bishiyar taka ce Aljannar da bishiyar ke ciki fa? Tabbas taka ce.

Ya Rabbana duk wanda ya tura wannan har wasu suka karanta suka amfana, Ya Allah Ka dasa masa bishiyoyi a Aljanna iya adadin mutanen da suka karanta suka amfana a dalilinsa.

SUNNAH REVIVAL

Sunnah Revival

👉Supplicate for people in their absence, for the Angels will make dua for you.

Did you ever think supplicating for someone else could have benefits for you, too?

Abu-Darda [‫رضى الله عنه‬] reported: The Messenger of Allah صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ said,‬ ‬‬‬
The supplication of a Muslim for his (Muslim) brother in his absence will certainly be answered. Every time he makes a supplication for good for his brother, the angel appointed for this particular task says: Ameen! May it be for you, too.
[Sahih Muslim 2732 a,b,c,d].

👉1. Make dua for forgiveness for someone who is committing a sin in public— so that Allah will forgive your sins.
👉2. Make dua for the acceptance of someone’s dawah work— so that your Islamic works may be accepted.
👉3. Supplicate for someone’s health— so that your health may be preserved.
👉4. Make dua for someone who is going through a trial— so that you may be guided through your own trials.
👉5. Ask for blessings in something others have which you like— so that you may be granted something similar or better.
👉6. Each day make dua for different persons in different situations— so that – you get rewarded for supplicating – you are practising a sunnah – you may be blessed with it, too InSha Allah!

To learn more sunnahs install the app - Revive The Sunnah 

Monday, 1 July 2019

YAƊUWAR BIDI'A YANA KASHE SUNNAH

YADUWAR BIDI'A YANA KASHE SUNNAH

الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى:
Yana cewa;-
"Babu wata Bidi'a da za'a qirkiro face sanadiyyarta an kashe wata Sunnar Manzon Allah ﷺ saboda yakin da wannan Bidi'ar take da Sunnar Manzon Allah ﷺ".

*Kashedin da Magabata akan bidi'a ya ishi mai hakali ya nisanci bidi'a dan raya sunnar Manzon Allah ﷺ*.

*1-اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ*
Yana cewa;-
*"Babu wata shekara da zata zowa mutane,face sun kirkiro wata bidi'a kuma sun kashe wata Sunnah sanadiyyar kirkiro wannan bidi'ar,har sai an wayi gari sun sun raya bidi'a suna kashe sunnah"*.

*2-Awani bangaran yana cewa*
"Babu wani mutum da zai kirkiro wata Bidi'a face ya bar aiki da wata sunnah wadda tafi alkhairi akan wannan bidi'a da ya kirkiro".

*3-ﻟﻘﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺩﺭﻳﺲ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ*
Ya kasance yana cewa:
"Babu wata al'umma da zata kirkiro wata bidi'a aciki addininta, face wannan bidi'ar ta dauke masu wata Sunnah ta Manzon Allah ﷺ".

*4-ﺣﺴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ*
Yana cewa;-
*"Babu wasu mutane da zasu kirkiro wata bidi'a acikin addininsu,face Allah ya cire masu wata Sunnah kwatankwacinta sannan wannan Sunnar bazata dawo garesu ba har zuwa Ranar alqiyama"*.
@الاعتصام ج1ص33-34
 عبدالرحمن الربعي دارالحديث بالحسينية ١٤٣٩/٢/١٥.

*Rayuwa mai dadi da kwanciyar hankali yana ga wanda yake koyi da Manzon Allah ﷺ a dukkan rayuwar,babu mai rayuwa acikin kunci kamar mai aiki da bidi'a domin dukkan bidi'a batane*.

Allah ya shiryemu baki daya.

WHAT IS GHULUL?

What is Ghulul?

Narrated Abu Huraira (ra):
The Prophet (pbuh) got up amongst us and mentioned Al Ghulul, emphasized its magnitude and declared that it was a great sin saying, "Don't commit Ghulul for I should not like to see anyone amongst you on the Day of Ressurection, carrying over his neck a sheep that will be bleating, or carrying over his neck a horse that will be neighing. Such a man will be saying: 'O Allah's Apostle! Intercede with Allah for me,' and I will reply, 'I can't help you, for I have conveyed Allah's Message to you Nor should I like to see a man carrying over his neck, a camel that will be grunting. Such a man will say, 'O Allah's Apostle! Intercede with Allah for me, and I will say, 'I can't help you for I have conveyed Allah's Message to you,' or one carrying over his neck gold and silver and saying, 'O Allah's Apostle! Intercede with Allah for me,' and I will say, 'I can't help you for I have conveyed Allah's Message to you,' or one carrying clothes that will be fluttering, and the man will say, 'O Allah's Apostle! Intercede with Allah for me.' And I will say, 'I can't help you, for I have conveyed Allah's Message to you.

Ghulul simply means the unlawful and illegal embezzlement and misappropriation of public funds by individuals entrusted with its management. This takes various forms and whichever form it takes, it still amounts to the highest form of breach of trust perpetrated on the common man. It is a serious sin among the Ummah of the Prophet (pbuh) and is one of the sins that can take one straight to hell. The Messenger of Allah (pbuh) repeatedly warned his Ummah in that regard in various Ahadith and made it clear that he cannot assist by interceding on behalf of its perpetrator on the Day of Resurrection.
While we as Muslims know much about the implications of this sin, we still indulge in it as though we don't believe in the warnings or their consequences. Public officials, no matter how highly or lowly placed, use public funds entrusted in their care as though they were theirs. Money meant for schools, hospitals, roads and other social services are diverted to private use in buying houses, cars clothing and other useless acquisitions that will end up being a regret to those people.

Imam Ahmad (RA) narrates from Abu Malik Al-Ashjai (ra) that the Prophet of Allah (pbuh) said “The worst ghulul with Allah (SWT) is a yard of land, that is, when you find two neighbours in a land or home and one of them illegally acquires a yard of his neighbours land.  When he does this, he will be tied with it from the seven earths until the Day of Judgement.
(Tafsir Ibn Katheer p.457 v.1)

Abdullah Ibn Amr (ra) narrates that there was a man who looked after the family and the belongings of the Prophet of Allah (pbuh) called Karkara.  The man died and the Prophet (pbuh) said “He is in the Fire.”  The people went to search his house and found a cloak he had stolen from the war booty.
(Sahih Bukhari p.432 v.1)

Ibn Hibban recorded in his Sahih that Ibn Mas`ud narrated that the Prophet (pbuh) said, "Jibreel (as) informed me that no soul shall die until it finishes its set provisions and term limit. Therefore, have Taqwa of Allah and seek your sustenance in the most suitable way."(fn. See As-Sunnah 14:304).
Why then, would one seek livelihood from sources that would end up as a source of perpetual regret while his sustenance would surely come to him if he had had the Taqwa and patience of waiting for it.
While admonitions abound both in the Qur'an and Hadith, it is left to us to decide how our Hereafter is going to be. To the sensible person, all the enjoyment in the life of this world cannot be equated to a moment of torment in the Hereafter.

Narrated Ibn Umar (ra):
"The Messenger of Allah (pbuh) said: 'Allah does not accept any prayer without purification, and He does not accept any charity from Ghulul.'" (Sahih)

Allah (SWT) Says:

And We have indeed made the Qur'an easy to understand and remember,: then is there any that will receive admonition?
Qur'an Ch54:17

Most surely there is a reminder in this for him who has a heart or who listens and is a witness. Qur'an Ch50:37

May Allah in His Infinite Wisdom and Mercy grant us understanding of His Commands and Prohibitions in order to follow and stay away from them.

WANDA BAYA SALLAH

WANDA BAYA YIN SALLAH


Wanda baya yin Sallah malamai sun kasa shi gida biyu;

*A-Na farko baya sallah saboda bai yarda da wajibci,yana ganin ba dole bace sai kayi sallar ba yana ganin wanda baiyi sallah baya da laifi, abune wanda kaga dama kayi ko kabari,mai wannan halin kafirine wanda ya fita daga musulinci*.

Saboda da Fadin Manzon Allah SAW;
*(Banbancin da yake tsakanin Mutum da tsakanin shirka da kafirci shine barin Sallah)*
@رواه مسلم (82)

Da kuma fadin Manzon Allah SAW yace;
*(Alkawali da banbancin da yake tsakaninmu da tsakanin kafirci shine Sallah,dukkan wanda baya sallah to ya kafirta)*
@أخرجه الترمذي (2621)، والنسائي (463)، وابن ماجه (1079)، وأحمد (22987)

*B-Wanda baya sallah sabodaa kasala da lalace amma yasan abinda yake sabon Allah ne kuma ba daidaibane ba,kuma yana mai yarda da sallah wajibice sai dai baya yine saboda sakaci da addini,to wannan malamai sun sami sabani akansa;*

Wasu malaman suna ganin bai kafirtaba yana nan a matsayin musulmi mai raunin imani,wasu suna ganin ya zama kafiri na fita daga musulinci saboda hadisan da muta kawo a sama.

Wasu malaman suna ganin musulmine mai raunin imani matuqar bai halasta kinyin sallah ba,sai ayia masa nasiha ya gayara.

الإمام ابن عثيمين رحمه الله-: 
Yana cewa;
*"Dukkan wanda ya bar yin Sallah to ya kafirta daga cikin tafarkin musulinci,ida yana da mata to aurensu ya mutu kuma za'a rabasu,baza'ace yankansa ba,ko yayi Azumi da sadaka Allah bazai karbi wannan aikiba,kuma baza'aci yankansa ba,bazai shiga garin makka ba,idan ya mutu baya halasta ayi masa wanka ko sanya masa likkafani kuma baza'ayi masa sallah ba kuma baza'a binne saba a maqabarta musulmi ba,.........."*
@الفتاوى ( ٣٦/۱٢ ) ]


وقال رحمه الله في شرح رياض الصالحين:

*"Wanda baya sallah yafi Yahudu da Nasara sharri,domin su idan sukayi yanka halasne aci yankansu amma wanda baya sallah haramunne aci yankansa,hakan nan Halasne namiji ya auri wadda ba musulmaba daga cikin Yahudu da Nasara,amma wanda baya sallah ko wadda bata sallah harammune a aureta koda suna zauna sai ya daina sallah to auransu ya mutu....."*
@شَرحُ رِيَاضِ الصَّالِحِينَ : (100/5)

A taqaice dai;
*Wanda baya sallah dan sakaci da wasa da addini amma ya yarda sallah wajibice amma baya yi gaba daya,to wannan za'a bashi damar ya tuba kwana 3 idan yaki sai akashe shi kisan haddi,amma idan yana yi amma yana inkarin wajibancin Sallah to wannan ya fita daga musulinci*


  Allah ne mafi sani


Saturday, 29 June 2019

'YANUWANTAKA A MUSULUNCI

*'YAN UWANTAKA A MUSULUNCI*
______________
Manzon Allah (S.A.W) yace: "Dangantaka da take tsakanin mumini...
kamar gini ne wanda sashe yake karfafa sashe." (Bukhari/Muslim)
An karbo daga 'Dan Umar (R.A) cewa Manzon Allah (S.A.W) yace: "Musulmi dan uwan Musulmi ne, kada ya zalunce shi, kada ya mika shi ga abokin gaba.
Wanda ya tsaya da biyan bukatar dan uwansa, to, kuwa Allah zai tsaya masa (da biyan bukatarsa). Wanda kuwa ya yaye wa Musulmi wani abu da yake damunsa, to, Allah zai yaye masa wata damuwa daga damuwar ranar Alkiyama.
Kuma wanda ya suturta Musulmi, to, Allah zai yi masa sutura ranar Alkiyama." (Bukhari/Muslim)
Manzon Allah (S.A.W) yace: "Misalin muminai a cikin soyayyarsu da jin 'kansu da tausasawarsu a tsakaninsu, kamar misalin jiki ne. Idan gaba daga cikin ta yaji ciwo, sauran jikin sai rashin bacci da zazzabi ya same shi." (Bukhari/Muslim)
Ya Allah muna rokonka ka hada kan dukkan musulmi baki daya.
 ka bamu ikon yin soyayya da tausayin juna saboda Allah.
Allah yasa mudace.

*Zauren Sheikh Ja'afar*

IMANI DA ƘADDARA

━━━━•✿✍🏼✿•━━━━
IMANI DA 'KADDARA
━━━━•✿✍🏼✿•━━━━

Imani da 'kaddara alkhairinsa da sharrinsa rukuni ne cikin rukunan imani, kuma imanin musulmi ba ya cika har sai ya san cewa abin da ya sameshi bai kasance zai kuskure masa ba, haka abin da ya kuskure masa dama bai kasance zai sameshi ba,
Allah Madaukaki yace:

"إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ"

"Lalle Mũ, kõwane irin abu Mun halitta shi a kan tsãri."[Al-Qamar:49]

Kuma yace:
"وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا"

"Sa'an nan Ya ƙaddara shi ƙaddarãwa." [Alfurqan:2]

"K'addara na nufin:Tsarin da Allah ya tsara halittu a kansa, gwargwadon yanda iliminSa ya gabata kuma hikimarSa ta hukunta. Wannan tsari na 'Kaddara ya samo asali ne daga sifar Allah ta "K'udura", wato ikonSa da kasancewarSa Mai cikakken iko ne a kan komai da komai, kuma mai cikakkiyar damar aikata duk abin da ya ga damar aikatawa ne"(Littafin Arkanul Iman).

A cikin wannan rukuni na Imani, wato imani da k'addara alkhairinsa da sharrinsa akwai lada mai yawa da sakamako mai girma ga wanda yayi imani cikakkiyar imani, yayi hakuri, ya yi tawakkali ya fawwalawa Ubangiji lamarinsa.

MARTABOBIN IMANI DA K'ADDARA

Imani da 'Kaddara alkhairinsa da sharrinsa ba ya cika har sai mutum ya tabbatar da wasu abubuwa guda hudu:

1- ILIMI
Imani cewa lallai Allah ya san kowane abu, a dunkule, da kuma a d'aid'aikunsa. Allah Madaukaki yace:

"أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ"

"Ashe, ba ka sani ba, lalle ne Allah Yanã sanin abin da yake a cikin sama da ƙasa? Lalle ne wancan yanã cikin Littafi lalle wancan ga Allah mai sauƙi ne."[Al-Hajj:70]

Kuma yace:

"وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ "

"Kuma a wurinSa mabũdan gaibi suke, babu wanda yake sanin su fãce Shi, kuma Yanã sanin abin da ke a cikin tudu da ruwa, kuma wani ganye ba ya fãɗuwa, fãce Yã san shi, kuma bãbu wata ƙwãya a cikin duffan ƙasã, kuma babu ɗanye, kuma babu ƙẽƙasasshe, fãce yanã a cikin wani Littãfi mai bayyanãwa."[Al-An'aam:59]

2-RUBUTU
Imani cewa lallai Allah ya rubuta k'addaran kowane abu, har zuwa tashin Alk'iyama.
Allah Madaukaki yace:

"مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ..."

"Ba Mu yi sakacin barin kõme ba a cikin Littãfi..."[Al-An'aam:38]

3-NUFI
Imani cewa, dukkan abin da Allah ya nufa, shi yake kasancewa, abin da bai nufa ba kuma ba ya kasancewa, sannan kuma lallai bawa yana da nufi, amma tana a k'arkashin nufin Allah ne, ko yayi nufi toh kuma sai Allah ya nufata. Allah Madaukaki yace:

"وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ"

"Kuma bã zã ku so ba sai idan Allah Ubangijin halitta Yã yarda."[At-Takweer:29]

4-HALITTA
Imani cewa, lallai dukkan halittu, bawa dashi da ayyukansa dukansu halitta ne..
Allah yace:

"اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ".

"Allah ne Mai halitta dukan kõme, kuma Shĩ ne Wakĩli a kan kõme." [Az-Zumar:62]

Kuma yace:

"وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ"

"Alhãli, Allah ne Ya halitta ku game da abin da kuke aikatãwa?"[As-Saffaat:96].

Mai waqe ya kawo wadannan martabobi gabaki dayansu cikin baiti yace:

علم كتابة مولانا مشيئته وخلقة وهو إيجاد وتكوين

Ma'ana

Ilimi, da rubutun Majibincinmu (Allah), da nufinSa da halittarSa, wanda shine samarwa da kasantarwa.

Wednesday, 26 June 2019

INA MASU SUNA ANISAH

*INA MASU SUNA ANISAH❓*
   
 *❓TAMBAYA❓*
Assalamu alaikum Dan Allah Mlm INA da tambaya. Dan Allah Mlm sunan Anisa (Aneesa) me yake nufi Allah ya kara ilimi ameen

      *📝AMSA*
AMSA Wa alaikumus salamu warahmatullah.

Anisa yana nufin *MAI DEBE KEWA,* wato wanda za'azauna tare dashi kuma aji dadin zaman, wannan itace bayyananniyar ma'anarsa.
Atasgirisa sai ace: *Unaisah.*
Ansamo kalmar ne daga: *ANAS,* tasgirinsa : *UNAISU*.
Akwai Sahabin Annabi *Anas* kuma akwai *Unaisu.*
1. ANAS. ➖ 2. UNAISU.

1. ANISAH. ➖2. UNAISAH.

Saboda haka za'a iya sawa yara sunan.
Sunan *Unais* yana Buhari:2696. Muslim:1698. Annabi ya aikashi yajefe wata mata da tayi zina.

Daga cikin ya yan Abdullahi Dan Amr Allah yakara masa yarda akwai ANISAH. Al Isabah na Ibnu Hajar(9/31). Sahabiya ta:10876.


=============
Wallahu ta ala a alam.
Shafi'u Shehu Minna.
Daga Islamic Group.

MAFIYA ALKHAIRIN MUTANE

MAFIYA ALKHAIRIN MUTANE.


Annabi SAW yana bayyana mana siffofi da Wadansu Halaye na Mutanan da suke zababbu awajan Allah.

Ga kadan daga cikinsu:

*1-Wanda yafiku kyawawan Halaye*

Daga Ibn Abas R.A Manzon Allah SAWyana cewa:
*(Zababbunku sune wadanda suke da kyawawan Halaye.......)* @Albany Ya Ingantashi

*2-Wanda yafi kowa kyawun biyan bashi*

Daga. Abi Hurairata R.A :Annabi SAW yana cewa:
*(Zababbe acikin ku shine wanda yafi kyawun biyan bashi)*
@ASSaheeha

*3-Wanda yafi alkhairi awajan iyalinsa*

Annabi SAW yana cewa:
*(Zababbe acikinku shine wanda yake abin alfahari awajan iyalinsa)*
@Albany ya Ingantashi.

*4-Wanda ya iya karatun alqurani kuma yake koyar dashi*

Manzon Allah SAW
yana cewa:
*(Zababbunku shine wanda ya iya karatun alqur'ani kuma yake koyar dashi)*
@Albany ya Ingantashi

*5-Wanda Musulmai suka kubuta daga harshensa da hannunsa*

Annabi SAW Yana cewa:
*(Mafi alkhairin acikin musulmi shine wanda musulmi suka kubuta daga sharrin Harshensa da Hannayansa)*
@Saheehul Jami'i.

*6-Wadanda sukayi rayuwa tare da Manzon Allah SAW*

Manzon Allah SAW yana cewa:
*(Mafi alkhairin mutane sune Mutanan da sukayi zamani da Annabi SAW, sannan wadanda suka biyo bayansu,sannan wadanda suka biyo bayansu)*
@Albany ya Ingantashi.

*7-Wanda yafi amfanar da al'umma*

Annabi SAW yana cewa:
*(mafi alkhairin mutane shine wanda yafi amfanar mutane)*
@Albany ya ingantashi.

*8-Wanda zuciyarsa ta tabbata akan tsoron Allah*

Manzon Allah SAW yana ccewa:
*(Mafi mafi alkhairin mutane shine mai zuciyar datake jin tsoran Allah,da harshen da ya tabbata akan fadar gaskiya akowane lokaci.........)*
@Albany Ya ingantasa

*9-Macen da idan mijinta ya kalleta zata faranta masa rai*

Annnabi SAW. Yana. Fada:
*(Mafi alkhairi acikin Mata,itace Macen da idan ka kalleta zata faranta maka rai,idan kuma kayi mata Umarni zatayi maka Da'a, sannan bazata ci amarnarka ba. Idan bakanan)*
@Saheehul Jami'i.

*10-Wanda ake tsammanin alkhairinsa*

Manzon Allah SAW yana fada:
*(Mafi alkhairi acikinku shine:wanda ake tsammanin alkhairi. Daga wajansa,kuma aka aminta daga sharrinsa........)*
@Albany ya ingantashi.

*11-Mafi alkhairin Matan Duniya*

Annabi SAW yana cewa:
"Mafi alkhairin Matan duniya guda hudune:
¤Maryam Bint IIIMRANA
-¤Khadijatu Bint KKKKhuwaid
¤Fadhimatu Bint MMuhammad
¤Asiyatu Matar fir'auna
@Silsilatus Saheeha
Allah ya kara masu yarda.

    Allah ne mafi sani

Allah ka sanya mu cikin bayinka mafiya alkhairi acikin mutane.

DU'A FOR PROTECTION AND CURE

DUA Dua for protection and cure

 أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّا تِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

I seek protection in the perfect words of Allah from every evil that He has
created.

A'oozu bi kalimaati alllahi attaammaati min sharri maa khalaq

 (Recite three times) . Aboo Hurayrah (may Allah be pleased with him) narrates from the Prophet : “Whoever recites in the evening three times; I seek protection in the perfect words of Allah from every evil that He has created, then not so much as a stinger (humah) will harm him that evening.” In Muslim there is a similar wording without mention of reciting the supplication thrice (#2709) and at-Tirmidhee (#3898), and al-‘Alaamah Ibn Baaz (may Allah have mercy upon him) mentioned it in Tuhfat-ul-Akhyaar, saying: “The noun al-Humah denotes an animal that possess a stinger filled with poison like a scorpion, snake or something similar. And Suhayl bin Saalih who is one of the narrators of this narration said: “Our people had learned this supplication and we used to recite it every evening when a teenage girl was stung but suffered no pain or affliction (from the sting)”. Taken from The Precious Remembrance Written by ash-Shaykh Ibn ‘Uthaymeen


🐏 *ARAFAZ FARM* 🐏
*_As-salaam Alaykum Waramotullaih Wabarakatuh_*

Tuesday, 12 March 2019

ALLAAH YA SANYA TSAYAR DA ADALCI A BAYAN ƘASA...

Allah Ya Sanya Tsayar Da Adalci A Bayan Kasa Ya Zama Sharadin Samun Zaman Lafiya Da Cigaba Mai Dorewa!

Daga Imam Murtadha Gusau

Talata, 12 Mayu, 2019

Bismillahir Rahmanir Rahim

Lallai dukkan kyakkyawan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, muna yabon sa, muna neman taimakon sa, kuma muna neman gafararsa. Muna neman tsarin Allah da kariyarsa daga sharrin munanan ayyukkanmu. Duk wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi, kuma duk wanda Allah ya batar babu mai shiryar da shi. Ina shaidawa lallai babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, kuma ina shaidawa lallai Annabi Muhammad, bawan sa ne kuma Manzon sa ne. 

Salati da sallamawa da tsira su tabbata ga Annabi Muhammad (SAW) da alayensa da sahabbansa da matansa da duk wanda yayi imani da shi kuma yayi aikin kwarai har zuwa ranar tashin kiyama.

Bayan haka:

Ya ku bayin Allah! Ku sani, lallai Allah Ya umarce mu da tsayar da adalci a bayan kasa, kuma ya sanar da mu cewa, da adalci ne sama da kasa suka tsayu. Kuma shine ginshiki da tushen samun zaman lafiya da cigaba masu dorewa a cikin al'ummah. Sannan nagartattun malamai, salihan bayin Allah, irin su Shaikhul Islamu Ibn Taimiyya da Sheikh Usman Dan Fodio da Malam Abdullahin Gwandu sun shaida muna cewa:

"Allah yana taimakon daular da ta tsayar da adalci koda kafira ce, a yayin da Allah yake durkusar da daular da take zalunci koda Musulmi ke shugabancin ta."

Ya ku 'yan uwana masu daraja! Darasin mu na yau yana bayani ne akan muhimmancin adalci, wanda a yau mu al'ummar Musulmi yake neman yayi karanci a tsakanin mu.

Allah Madaukaki Ya umurci Musulmi da su tsai da adalci ta kowane hali, inda Yace: 

“Ya ku wadanda suka yi imani! Ku kasance masu tsayin daka domin Allah, masu shaida da adalci. Kuma kada kiyayya da wadansu mutane ta dauke ku akan ba zaku yi adalci ba. Kuyi adalci shine mafi kusa da takawa.”

Kuma Allah Yace: 

“Kuma idan kun fadi magana to kuyi adalci, kuma koda ya kasance ma’abaucin zumunta ne….”

Kuma Allah Ya sake cewa:

“Lallai Allah Yana umurninku da adalci da kuma kyautatawa…”

Kuma Allah Yace:

"Hakika mun aiko Manzannin mu da hujjoji bayyanannu, kuma mun saukar masu da littafi da ma'auni (na tsayar da adalci) domin mutane su tsayar da adalci tsakaninsu..."

Kuma Allah ya fada a Hadisil Qudusi cewa:

"Na haramta zalunci ga kaina, kuma na sanya shi ya zama haramun a tsakanin ku, saboda haka kada ku zalunci junanku."

Ya ku Jama'a! Adalci shine, bai wa kowa hakkinsa da Shari'a ta tabbatar masa, ba tare da nuna ko wane irin banbanci ba. Kuma duk inda ake tsayar da adalci, to lallai zaka samu zaman lafiya, son juna, walwala, cigaba da jin dadi a cikin al'ummah da tsakankanin jama'ah sun yawaita. A Musulunci, tsayar da adalci yana daga cikin manyan kyawawan dabi'u. Wannan ya nuna kenan duk inda Musulmi suke, indai har Musulmin gaskiya ne, to zaka same su sun rungumi adalci.

Kuma Alkur'ani Mai girma ya bayyana karara cewa Allah ya umurci mutane da dukkan al'ummomi masu neman zaman lafiya da cigaba, su mu'amalanci juna da kyakkyawar mu'amala, tausayi da tsayar da adalci a duk halin da suka samu kansu a ciki. Kuma kowa yana sane da cewa, Allah yana son adalci, kuma yaki jinin zalunci, kuma baya son azzalumai.

Ya ku bayin Allah! Lallai ku sani, Allah ya wajabta wa dukkanin mutane, suyi kokari wurin ganin cewa an tabbatar da adalci a bayan kasa, domin samun zaman lafiya mai dorewa. Shi yasa Allah ya aiko Annabawa, kuma ya hado su da dokoki, domin su taimakawa mutane wurin tsayar da adalci. Wahayin da suka karba daga Allah ya nuna hanyar da za'a bi a tsayar da adalci a cikin al'ummah. Misali, yiwa talakawa adalci, maza da mata, kai hatta makiyan mu an umurce mu da yi masu adalci.

Wajibi ne Musulmi su hadu, su hada kai domin su dakatar da rashin adalci da zalunci a cikin al'ummah. Wannan aiki ne da Allah ya dora masu. Abune da sam bai dace ba Musulmi su zuba ido, su rungume hannuwansu, suna kallo ana tafka zalunci da rashin adalci ba tare da sun dauki matakin da ya dace wurin tsayar da shi ba.

Ya ku 'yan uwana masu albarka! Kamar yadda kuka sani, aiki da dokokin Allah da shari'arsa wajibi ne a wurin dukkan Musulmi ta ko wane hali. Sannan duk Musulmi yasan da cewa siyasa ta kasu kashi-kashi, akwai siyasar Musulunci sannan akwai wadda ba ta Musulunci ba. Misali, siyasar Dimukradiyya ai ba tamu bace mu Musulmi. Domin a Musulunci muna da tamu siyasa, wato ta Shari'a. Kawai mun samu kan mu cikin wani yanayi ne mu Musulmin Nigeria. Sai aka wayi gari muna yin siyasar Dimukradiyyah a bisa lalura. Wannan tsari na Dimukradiyyah, bakon tsari ne a Musulunci, da muka amince muyi shi, amma a bisa lalura. Kenan ya zama wajibi in dai har muna son zaman lafiya mai dorewa a tsakankaninmu, muyi wannan tsari a bisa dokokin sa da tsarin sa da masu shi suka tsara shi a kai, na ganin cewa duk wanda yaci a bashi, wanda Allah ya ba a bashi, kar ayi wa kowa kwace da nuna fin karfi! Domin matukar aka kaucewa wannan, to lallai zamu jefa kan mu cikin tashin hankali, fitina da rudani. Allah ya kiyaye, amin.

Ya ku bayin Allah! Bari in tambaye mu don Allah, shin yanzu abubuwan da suka gudana a wannan kasa tamu mai albarka Nigeria, na zaben da aka gudanar na Gwamnonin jihohi, shin akwai niyyar tabbatarwa da wasu adalci kuwa? Amsa ita ce: ga alamu, a'a.

Kuma shin me yasa ne dukkanin jihohin da akace zabe bai kammala ba, jihohi ne da ake ganin jam'iyyar adawa ta PDP ta ke kan gaba? Shin me ake shirin yi anan? Shin ana son a murde masu ne? Shin ana da niyyar tabbatar da adalci a wannan al'amari? Amsa dai ita ce: bamu ga alamun hakan ba!

To wallahi, muna kira da babbar murya, kuji tsoron Allah, kar ku jefa mu cikin rikici da tashin hankali! Don Allah duk wanda Allah ya ba mulki ku bashi, kar kuce zaku murde, ku hana masa. Kuyi wa kowa adalci. Wannan shi zai sa mu samu zaman lafiya da cigaba mai dorewa.

Ina mai girma Shugaban kasar mu Muhammadu Buhari? Kar kayi shiru akan wannan al'amari, kasa baki don Allah, ka nuna masu duk wanda Allah ya bai wa a bashi. Ka tuna fa, kirarin ka shine MAI GASKIYA. Kar ka bari wasu miyagu su bata maka tafiyar ka. Yi kokari yadda ka fara lafiya ka gama lafiya! Kar ka yarda a danne hakkin wasu. Ka sani, Allah yana kallon ka, sannan duniya tana kallon ka!

Ina kwamitin zaman lafiya na su mai girma tsohon shugaban kasa AbdulSalam Abubakar, su Mai Alfarmah Sultan, su Reverend Matthew Hasan Kuka, su John Onaiyekan? Ya kamata ku sa baki a cikin wannan al'amari, ku tabbatar da cewa duk wanda yaci zabe an bashi, domin tabbatar da samun zaman lafiya a kasar mu mai albarka, Nigeria.

Ina Sarakunan mu suke? Kune fa iyayen wannan al'ummah! Ya zama wajibi ku bada gudummawar ku wurin ganin an kaucewa tashin hankali. Duk wanda Allah yasa yaci zabe a bashi hakkinsa.

Ina Malaman mu na Musulunci? Shin kun manta da umurnin Allah na tsayar da adalci?

Ina Fastoci suke? Shin ina zancen tabbatar da adalci da kuke karantawa a littafin ku?

Duniya fa tana kallon abunda yake faruwa a Nigeria! Kuma dukkanin mu muna sane da illar da rashin adalci yake haifar wa mara dadi. Don Allah mu hadu muyi wani abu akai.

Irin abun da muke gani, da abubuwan da suke faruwa, yanzu dai kam babu wata Dimukradiyyah a Nigeria. Misali:

1. A Jihar Kano an ce zabe bai kammala ba, saboda jam'iyyar PDP ta adawa ce ke kan gaba!

2. A Jihar Sokoto an ce zabe bai kammala ba, anan ma PDP ce ke kan gaba!

3. A Jihar Plateau ma an ce zabe bai kammala ba, nan ma PDP ce ke kan gaba!

4. A Jihar Adamawa an ce zabe bai kammala ba, nan ma PDP ce ke kan gaba da kuri'u mafiya rinjaye!

5. A Jihar Bauchi an ce zabe bai kammala ba, nan ma don sun ga PDP ce ke kan gaba!

6. A Jihar Benue ma haka, sun ce zabe bai kammala ba, saboda Jihar PDP ce!

7. Haka abun yake a Jihar Rivers, an dakatar da duk wasu harkokin zabe, saboda Jihar PDP ce!

Amma saurara kaji wani abun mamaki, ikon Allah:

1. A Jihar Kaduna an ce zabe ya kammala, saboda APC ce tayi nasara!

2. A Jihar Niger zabe ya kammala, saboda APC tayi nasara!

3. A Jihar Kebbi, zabe ya kammala, saboda APC ce tayi nasara!

4. A Jihar Katsina, nan ma zabe ya kammala, saboda APC ce ta lashe zaben!

5. A Jihar Gombe, zabe ya kammala, saboda APC tayi nasara!

6. A Jihar Jigawa, zabe ya kammala, nan ma saboda APC ce ta ci!

7. A Jihar Nasarawa, zabe ya kammala, saboda APC ce tayi nasara!

8. A Jihar Kwara, zabe ya kammala, saboda APC ce tayi nasara!

9. A Jihar Borno, anyi kammalallen zabe, domin APC ce ta cinye!

10. A Jihar Yobe, nan ma babu matsala, domin ta APC ce!

11. A Jiha ta Zamfara ma anyi kammalallen zabe, saboda jam'iyya mai mulki ta APC ta ci zabe!

Ya ku 'yan uwana masu daraja! Yanzu don Allah zaku gaya mani cewa, wannan abun gaskiya aka bi wurin tabbatar da shi? To in dai har ku kun yarda, ni dai kam wallahi, sam ban amince ba.

Maganar gaskiya wannan sharri ne da magudi da rashin adalci irin na 'yan siyasa. Kuma wadannan 'yan siyasar da ke kokarin tafka rashin adalci, wallahi, basa son zaman lafiyar Al'ummar su, musamman ma arewa. Suna son su jefa mu cikin wani sabon tashin hankali da rikici. Allah ya tsare, ya kiyaye, kuma Allah ya mayar masu da aniyar su, amin.

Don Allah me yasa ne duk inda jam'iyyar APC ta lashe zabe suka sanar da cinye zaben, amma kuma duk inda jam'iyyar PDP ta ke kan gaba suka ce wai ba'a kammala zabe ba?

Kuma wai a haka ne za'a gaya muna wai ana yin Dimukradiyyah. Wace Dimukradiyyar kenan? Dimukradiyyah ko dai yaudara?

Wallahi bai kamata ku rinka wahalar da jama'ah ba, matukar kun san kama karya da rashin adalci zaku yi. Yanzu don Allah abunda ya faru a Kano ba abun kunya bane? Ace irin wadannan mutane sune suke jagorantar al'ummah Musulma irin Kano?

Muna Addu'a Allah ya ceto yankin mu na arewa da Nigeria baki daya, daga sharrin da wadannan mutane ke kokarin jefa su, amin.

Ta yaya zaku ce kuyi amfani da karfi ku kwace mulki daga hannun wadanda Allah ya bai wa, sannan kuce kuna son zaman lafiya? Zaman lafiyar naku ne? Ba Allah yake da shi ba? Sannan ya baku idan kun tsayar da adalci?

Amma babu komai, ku da Allah, da kuma jama'ar Nigeria masu kokarin ganin an tabbatar da adalci ga kowa da kowa!

Ya ku 'yan uwana masu daraja! Ina kara tunatar da ku, Allah Madaukaki Ya siffanta kan sa da cewa Shi Mai umurni ne da yin adalci, Mai kuma hanin yin zalunci ne. Yace a cikin suratun Nahl aya ta 90:

"Lallai Allah yana yin umurni da yin adalci, da ihsani, da yin kyauta ga ma'abucin kusanci, Yana hanin aikata alfasha, da munkari, da zalunci, Yana muku wa'azi kila za ku wa'azantu."

Sannan Ya haramta wa kanSa zalunci, ya kuma haramta wa bayinsa yin zalunci.

Sannan lallai yana daga cikin abin da addinin Musulunci ya shahara da shi: haramta zaluntar Jama'a. Kuma lallai yana daga cikin abin da addinin Musulunci ya shahara da shi: wajabta taimakon wanda ake zalunta.

Babu ta yadda za ayi Musuluncin mutum, da mutuntakar sa su cika matukar ba ya kokarin tunkude wa al'ummar sa zalunci da rashin adalci.

Sannan lallai abu ne da yake wajibi a kan dukkan wani mai iko, yayi dukkan abin da zai iyayi na halal domin ya tunkude wa al'ummar sa zalunci da aukuwar tashin hankali da fitina.

Imamul Bukhari ya ruwaito Hadisi cikin Sahihin sa daga Sahabi Anas Dan Malik Allah Ya kara masa yarda ya ce:

"Manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace: "Ka taimaki dan uwan ka yana azzalumi ko yana wanda aka zalunta" sai wani mutum ya ce: Ya manzon Allah zan taimake shi in yana wanda aka zalunta (in kwato masa hakkinsa), to amma in yana mai zalunci ta yaya zan taimake shi? Sai yace: Ka hana shi yin zalunci wannan shine taimakon ka gare shi."

Sannan Imamu Muslim ya ruwaito Hadisi daga Sahabi Jabir Dan Abdullahi yace:

"Wasu yara biyu sun yi fada da juna, daya daga cikin Muhajirai yake, dayan kuwa daga cikin Ansarawa, sai Muhajirin ya daga murya ya nemi taimakon Muhajirai, shi kuwa ba'ansaren ya daga murya ya nemi taimakon Ansarawa, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya fito yace: Wane irin kirayen jahiliyya ne haka? Sai suka ce: Ya Manzon Allah yara ne biyu suke fada da juna, sai dayan su ya doki dayan su a duburarsa. Sai (Annabi) yace: Babu laifi, mutum ya taimaki Dan uwan sa yana azzalumi ko yana wanda ake zalunta, in ya kasance azzalumi ne sai ya hana shi yin zaluncin, wannan shine taimakon sa gare shi, in kuma ya kasance wanda ake zalunta ne sai ya taimake shi."

Sannan zunubi ne babba mutum ya ga ana kokarin wulakanta wasu muminai a gaban sa, kuma ya kame hannayen sa da bakin sa, ba tare da yayi wani yunkuri domin ya kawo masu agajin da zai iya ba.

Ya ku 'yan uwana Musulmi! Kuma yana da kyau ku sani, a dokokin Musulunci, da kuma aqidah da manhajin Ahlis-Sunnah wal Jama'ah, duk wanda Allah (SWT) ya ba mulki, ko ta wace hanya ne, kuma ko da baka so ya zama shugaba ba, to kayi hakuri, kayi masa da'a da biyayya, matukar bai umurce ka da sabawa Allah ba. Sannan kayi masa Addu'a da fatan Allah ya bashi ikon yin adalci ga kowa da kowa, hatta wadanda basu tare da shi. Kuma kayi masa Addu'ar Allah ya bashi ikon sauke nauyin da ya dora masa. 

Ya Allah, ina rokon ka, don tsarkin sunayen ka, kayi wa dukkanin shugabannin mu jagora akan tafarki madaidaici da ka yarda da shi, amin.

Wassalamu Alaikum... Dan uwanku:

Imam Murtadha Muhammad Gusau, daga Okene, Jihar Kogi, Nigeria. Za'a same shi ta: gusaumurtada@gmail.com ko kuma 08038289761.

Saturday, 9 March 2019

ALLAAH GIVES POWER AND LEADERSHIP TO WHOM HE WILLSANYA AKWAI MAZA A GIDAJEN KUWA?

*ANYA AKWAI MAZA A GIDAJEN KUWA*?

🧕🏻Yanzu mata suna fita waje, suna bayyana surorin jikinsu ga mutanen waje, ba tare da sun rufe jikkunansu yadda shari'ah tace ba.Wasunsu ma matan Aure ne.

🤔 Abin tambaya anan : Shin anya akwai Maza acikin gidajen da matan nan suke kuwa? Shin kodai mazajen gidan sunaso ne Allah ya haramta musu Aljannah sbd Sun Zama *Dayyus* (Mara Kishin iyalansa). 

*" Dukkaninku makiyaya ne, kuma dukkaninku sai abintambaya ne dangane da kiwon da Aka bashi. "* 

_Allah yasa mudace kuma yakara tsare mana imaninmu kuma yasa mucika da kyau da Imani._

✍🏻 *Idris M Rismawy*