Showing posts with label Sada Zumunta. Show all posts
Showing posts with label Sada Zumunta. Show all posts

Monday, 21 January 2019

SAƘONNIN BARKA DA SAFIYA 01

Farin Ciki Ba Shi ne Samun Duk Abinda Ranka Ke Bukata Ba, Farin Ciki Shine Samun Wadatar Zuciya Da Haquri Da Abinda Allah Ya Hore Maka... Manzon Allah (S.A.W.) Yace "Yawan Dukiya Ba Shine Arziki Ba, Wadatar Zuciya Shine Babban Arziki"!!!

Barka da safiya