Tarihi (History)

AT THE TIME OF KHALIFA UMAR

At the time of Khalifa Umar bin Khattab, three people came to him dragging a young man with them and said to him: Oh leader of …

TUN A DUNIYA KE NAN!

TUN A DUNIYA KE NAN! Ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin "Magol" ya karɓi addinin kiristanci, aka shirya biki d…

ANNABI DA SAHABBANSA // 091

ANNABI DA SAHABBANSA // 091 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . YAQIN KHANDAQ/ AHZAAB Bayan tsoratar da Makkawa suka yi wanda ya…

ANNABI DA SAHABBANSA // 090

ANNABI DA SAHABBANSA // 090 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . YAQIN BADAR NA BIYU Bayan musulmai sun gama da abokan gaba na gid…

ANNABI DA SAHABBANSA // 089

ANNABI DA SAHABBANSA // 89 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . Ba Abdullah bn Ubay ba ko Yahudawan Banu Quraiza ba su iya tabukaw…

ANNABI DA SAHABBANSA // 088

ANNABI DA SAHABBANSA // 88 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . Bayan yaqin Uhud ne Yahudawa suka fara ganin gazawar musulmai, don…

ANNABI DA SAHABBANSA // 087

ANNABI DA SAHABBANSA // 087 . . Aamir bnl Tufail na kashe Haraam ya yi maza ya je wajen Banu Aamir ya tunzuro su don su zo su ya…

ANNABI DA SAHABBANSA // 086

ANNABI DA SAHABBANSA // 86 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . QURAISHAWA SUN TSIRE KHUBAIB In mun tuna daya daga cikin dalilan d…

ANNABI DA SAHABBANSA // 085

ANNABI DA SAHABBANSA // 85 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . YAQOQIN DA ANNABI YA TURA KAFIN AHZAAB Sau da yawa in aka nemi cin…

ANNABI DA SAHABBANSA // 084

ANNABI DA SAHABBANSA // 84 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . Duk da karayar zuciyar da aka samu sai da Abu-Sufyan RA shi ma ya …

ANNABI DA SAHABBANSA // 083

ANNABI DA SAHABBANSA // 83 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . Jiya-jiyan nan aka gama yaqin Uhud, ko doguwar tafiya mutum ya yi …

ANNABI DA SAHABBANSA // 082

ANNABI DA SAHABBANSA // 082 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . AN RUFE SHAHIDAN UHUD Yaqi ya qare, kuma kowa ya binciko gawarsa,…

ANNABI DA SAHABBANSA // 081

ANNABI DA SAHABBANSA // 081 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . AN SA RANAR YAQI NA GABA Galibin abin da mutane suka sani shi ne…

ANNABI DA SAHABBANSA // 080

ANNABI DA SAHABBANSA // 080 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . YAQI YA QARE Yanzu ba wanda zai iya fassara wannan yaqin a daida…

ANNABI DA SAHABBANSA // 78

ANNABI DA SAHABBANSA // 78 .Mawallafi: Baban Manar Alqasim . YAQI YA ZO KAN ANNABI SAW Mun sani tun a baya cewa an yi wa musulm…

ANNABI DA SAHABBANSA // 77

ANNABI DA SAHABBANSA // 77 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . MUSULMAI AN SHIGA WANI HALI Rundunar da ta fito wa musulmai ta ba…

ANNABI DA SAHABBANSA // 76

ANNABI DA SAHABBANSA // 76 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . Duk da dumbin asarar da musulmai suka yi karo da su na rashin wan…

ANNABI DA SAHABBANSA /75

ANNABI DA SAHABBANSA /75 Mawallafi: Baban Manar Alqasim . A taqaice mutum 10 ne daga Banu Abdid-Daar kuma an kawar da su gaba d…

ANNABI DA SAHABBANSA // 074

ANNABI DA SAHABBANSA // 074 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . Abu-Dujana jarimi ne na qin qarawa, har yana da wani jan qyalle …

ANNABI DA SAHABBANSA //035

*بسم الله الرحمن الرحيم* *_وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين. صلوات الله عليه فى ك…